Mokytojai

Mokytojo darbas – labai didvyriška ir daug geležinių nervų reikalaujanti profesija. Pedagogo darbo objektas – augantis ir kas akimirką besikeičiantis žmogus. Todėl mokytojas pats turi spėti keistis kartu, kad sugebėtų įvertinti savo mokinių lūkesčius ir troškimus, perteiktų žinias, formuotų įgūdžius ir sugebėjimus.
Augantį žmogų ugdantis mokytojas pats turi būti neeilinė asmenybė – ir tokių galima surasti bet kurioje Lietuvos mokykloje. Mūsų Mokytojai: kuklūs, vengiantys viešai kalbėti apie savo darbą, nepakankamai pagerbti už triūsą. Bet būtent jie savo klasėse pradeda ateities Lietuvos statybą... Jie privalo būti pagerbti ir įvertinti, nes kiekvienas yra to nusipelnęs. 

Leonidas Abaris

Vilniaus Jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas, jaunimo mišraus choro „Krantas“ vadovas, giesmių, mišių, dainų autorius.


Skaityti daugiau >>

Algimantas Adomėnas

Vilniaus Žvėryno gimnazijos fizikos mokytojas.


Skaityti daugiau >>

Antanas Burkšaitis

Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos informacinių technologijų ir fizikos mokytojas metodininkas.


Skaityti daugiau >>

Alyda Daulenskienė

Vilniaus licėjaus biologijos mokytoja ekspertė.


Skaityti daugiau >>

Tamara Dudik

Šiaulių Lieporių gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė. 

Mokytojos savybės daugeliui jos mokinių suformavo idealaus pedagogo įvaizdį. Padėkos buvusiai mokytojai plaukia net nuo po platų pasaulį išsibarsčiusių mokinių. Jaunatviška, žaismingai vedanti pamokas, stengiasi, kad jos būtų įdomios ne tik mokiniams, bet ir jai pačiai. Ji yra gimnazijos savivaldos tarybos narė. Rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacijos narė.


Skaityti daugiau >>

Aušra Gardžiulienė

Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė. 


Skaityti daugiau >>

Petrė Valda Grebeničenkaitė

Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinės mokyklos matematikos mokytoja ekspertė.


Skaityti daugiau >>

Saulius Jurkevičius

Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas ekspertas.


Skaityti daugiau >>

Česlovas Kriščiūnas

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos muzikos mokytojas, modernaus folkloro ansamblio ir liaudiškos muzikos kapelijų meno vadovas.


Skaityti daugiau >>

Edmundas Kvederis

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos direktorius, ekonomikos mokytojas ekspertas.


Skaityti daugiau >>

Danguolė Kviliūnienė

Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.


Skaityti daugiau >>

Vilija Meškaitienė

Šakių „Varpo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, teatro mokytoja ekspertė, šios mokyklos vaikų ir jaunimo dramos studijos vadovė ir režisierė.


Skaityti daugiau >>

Vilius Mincevičius

Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, Šiuolaikinės mokyklos centro (ŠiMC) chemijos mokytojas ekspertas. 


Skaityti daugiau >>

Leonas Narkevičius

Kauno technologijos universiteto gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, direktoriaus pavaduotojas.


Skaityti daugiau >>

Vytautas Narmontas

Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas.


Skaityti daugiau >>

Danutė Petkienė

Šventosios pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. socialinė pedagogė, etikos mokytoja, klasės vadovė.


Skaityti daugiau >>

Romualdas Pučekas

Zarasų raj. Dusetų meno mokyklos dailės mokytojas ekspertas.


Skaityti daugiau >>

Rimutė Valentienė

Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio chemijos mokytoja.


Skaityti daugiau >>

Kęstutis Bakutis

Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas.

Parengė metodinį leidinį technologijų mokytojams, technologijos vadovėlių bendraautorius ir konsultantas. Įkūrė medžio meninio drožinėjimo studiją „Druvis“, vėliau – ir internetinį puslapį drožinėjimo mėgėjams. Pasaulinės technologijų mokytojų asociacijos narys.


Skaityti daugiau >>
185

Ronata Balkaitienė

Druskininkų Atgimimo vidurinės mokyklos vyr. muzikos mokytoja. 

Dainuojanti mokytoja Lietuvoje išgarsėjo išugdžiusi dvi jaunąsias žvaigždes – dainininkus, muzikinių realybės šou „Kelias į žvaigždes 3“ nugalėtoją Anatolijų Oleiniką ir „Dangus 2“ laureatą Justiną Lapatinską. Sukūrė vaikų pop muzikos ansamblį „Labas“, kuris tapo populiarus ne tik Druskininkuose, rengia „Dainų dainelės“ laureatus, koncertuoja pati. 


Skaityti daugiau >>
203

Aušrelė Liucija Baublienė

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. 

Garsėja kaip kūrybinių idėjų sumanytoja, daugybės projektų bei akcijų iniciatorė ir dalyvė. Ji organizavo projektus „Skaitanti gatvė“, „Skaitymo malonumas ir kančios“, „Po Olės skėčiu“ ir kitus. Mokytoja vadovavo „Comenius“ projektui „Skaitykime kartu“, kurio produktas – bendra lietuvių ir vokiečių mokinių kūrybos knyga. 


Skaityti daugiau >>
172

Jonas Brindza

Ilgametis Palangos Senosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.

 

Ne tik Palangos žmonėms nusipelnęs lituanistas J. Brindza, kaip anuomet Juozas Tumas-Vaižgantas, širdimi atrado, išpuoselėjo Palangoje daug „deimančiukų“: literatų, humanitarų, žurnalistų, rašytojų, atgręžė į saulėtą krantą daugybę šviesos išsiilgusių akių. Mokytojo atsargiai lietuviškai seikėjamai išminčiai jau šiandien lenkiasi keliasdešimt Lietuvos šviesuolių.


Skaityti daugiau >>
132

Kęstutis Česaitis

Šilalės raj. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas, Šilalės raj. sporto mokyklos dviračių sporto treneris ekspertas.

Jo auklėtiniai – Lietuvos nacionalinės rinktinės nariai, Europos ir pasaulio varžybose užimantys prizines vietas. Daugkartinio prestižinių daugiadienių dviratininkų lenktynių nugalėtojo Ramūno Navardausko treneris.  Mokytojas geba įdomiai ir turiningai organizuoti ugdomąją veiklą pamokoje ar neformalioje veikloje.


Skaityti daugiau >>
173

Dalius Dirsė

Panevėžio raj. Naujamiesčio vidurinės mokyklos dailės, technologijų ir braižybos mokytojas metodininkas, tapytojas.

Viena didžiausių ir unikaliausių mokytojo veiklų – tarptautinių vasaros kūrybinių stovyklų „Jaunasis skulptorius“ 12–18 metų jaunuoliams organizavimas. Nuo 1998 m. jis vykdo kūrybinį projektą „Mokyklos erdvė vaikų kūrybai“, kuriame vaikai mokomi savais darbais kurti mokyklos erdvę. Mokytojo iniciatyva įkurtas kasmet atnaujinamas Naujamiesčio vidurinės mokyklos skulptūrų parkas, mokykloje įrengtos jaukios poilsio vietos mokiniams.


Skaityti daugiau >>
192

Dainora Eigminienė

Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Mokytojos iniciatyva jau dešimt metų organizuojami Vilniaus ir Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursai. Savo mokinius mokytoja moko dirbti kryptingai, puoselėja autentiškumą, skatina jų drąsą būti savimi, atsiskleisti, parodyti tai, kam kiekvienas yra gabus, ką moka. Iš Vilniaus televizijos bokšto vedė pirmąją respublikinę virtualią pilietiškumo pamoką, skirtą Sausio 13-ajai atminti. 


Skaityti daugiau >>
196

Rasa Jankauskienė

Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Įsteigė pirmąjį šalyje Priešmokyklinio ugdymo informacinį centrą, kuriame teikiama metodinė pagalba Kauno ir šalies priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei kvalifikuota, įvairiapusė pagalba priešmokyklinio amžiaus vaikams, tėvai šviečiami ugdymo klausimais.


Skaityti daugiau >>
195

Irena Kanišauskaitė

Vilniaus „Minties“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 

Mokytoja yra literatūros vadovėlių 9–10 ir 11–12 klasėms bendraautorė (vadovėlius rengia nuo 2010 metų). Veda seminarus lietuvių kalbos brandos egzaminų užduočių rengėjams naujokams, lietuvių kalbos brandos egzamino mokinių darbų vertintojams, yra švietimo konsultantė − mokytojų praktinės veiklos vertintoja. 


Skaityti daugiau >>
234

Jūratė Teresė Karosaitė

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos specialiojo fortepijono skyriaus mokytoja ekspertė. 

Išugdė daugybę talentingų mokinių, kurie išsisklaidė po visą pasaulį – vieni tapo koncertuojančiais pianistais, kiti – puikiais pedagogais, dirbančiais Lietuvoje ir užsienyje. 25 mokytojos studentai sėkmingai tęsia pedagoginį darbą muzikos švietimo įstaigose. 43 mokytojos auklėtiniai tapo tarptautinių konkursų nugalėtojais, 18 – tarptautinių konkursų diplomantais, o 20 – šalies konkursų laureatais. 


Skaityti daugiau >>
181

Darius Klibavičius

Kauno jėzuitų gimnazijos etikos mokytojas metodininkas.

Tarp jo mokinių –  septyni šalies filosofijos olimpiados laureatai ir trys tarptautinės filosofijos olimpiados dalyviai bei laimėtojai. Savo sukauptos metodinės medžiagos pagrindu pedagogas yra parengęs elektroninę filosofijos istorijos vadovėlio versiją, kurią naudoja vyresniųjų klasių dorinio ugdymo ir filosofijos pamokose.


Skaityti daugiau >>
244

Svajūnas Klimas

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos muzikos mokytojas ekspertas, socialinių mokslų magistras.

Mokytojas organizuoja rajono, apskrities ir šalies muzikinius konkursus, festivalius. Parengė keletą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų, grojimo modulių programas. Yra vienas iš gimnazijos vykdomo tarptautinio projekto „Draugystės tiltas: Lietuva – Vokietija“ organizatorių. Vadovauja muzikos studijai „Obertonas“, Kelmės kultūros centro pučiamųjų orkestrui, kuris 2007 m. tapo Lietuvos dainų šventės dalyviu.


Skaityti daugiau >>
122

Janė Liutkienė

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė. 

Komandinio mokymosi metodo iniciatorė, naujų mokslo metodų rengėja ir vertintoja. Mokslo olimpiadų medalininkų vadovė. Iniciatyvi ir atvira naujovėms: į chemijos ugdymo turinį mokytoja sėkmingai integruoja prevencines alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo, rūkymo programas, darnaus vystymosi ir vartojimo kultūros ugdymo programas. 


Skaityti daugiau >>
216

Laimutė Lumbienė

Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė.

Sėkmingai dalyvauja įvairiuose švietimo projektų konkursuose, padedančiuose išleisti moksleivių kūrybos knygeles, įrengė 15-os kompiuterių klasę pradinukams, organizuoja vasaros stovyklas vaikams iš remtinų šeimų ir temines konferencijas savo kolegoms. Jos mokiniai šalies ir rajono organizuojamuose konkursuose, parodose užima prizines vietas.


Skaityti daugiau >>
178

Jeronimas Mikiparavičius

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, informacinių technologijų mokytojas ekspertas. 

„Microsoft IT akademijos“ ir „Dovanotų kompiuterių centro“ mokyklose iniciatorius. Mokytojas aktyviai dalyvauja rengiant naujas IT profesinio ugdymo programas. Yra pagrindinio profesinio ugdymo programų vertinimo Centrinės ekspertų komisijos narys, įvairių tarptautinių projektų koordinatorius.


Skaityti daugiau >>
154

Valdonė Navickaitė

Vilniaus raj. Veriškių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė. 

Mokytoja yra viena iš 50 mokytojų novatorių, kurie dalyvaudami Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) lyderio programoje, siekė plėtoti ir generuoti idėjas, jomis keistis sėkmingam IKT integravimui į mokymą. Ypač populiari tarp pedagogų yra mokytojos sukurta internetinė svetainė, skirta atskleisti IKT taikymo ugdymo procese galimybes, supažindinti su naujausiais skaitmeniniais ištekliais, gerosios patirties sklaidai.


Skaityti daugiau >>
198

Roma Pociutė

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos vyr. fizikos, matematikos ir informatikos mokytoja.

Mokytoja stengiasi ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokymo ir mokymosi procese taiko aktyviuosius ugdymo metodus, pvz., pačios sukurtą proto sužadinimo metodą „Minčių ežys“ ir kitus, kurie garantuoja, kad mokytis mokiniams bus nenuobodu ir ilgainiui tai taps jų gyvenimo dalimi. Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos narė.


Skaityti daugiau >>
177

Rima Razmienė

Švenčionių raj. Švenčionėlių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė.

Mokytoja aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Lietuvoje vokiečių kalbos mokymo ir vertinimo strategijas. Vertino vokiečių gimtosios kalbos mokymo ir vokiečių užsienio kalbos įskaitos programas, vadovėlius. Kasmet rengia užduotis rajoninei bei respublikinei vokiečių kalbos olimpiadai. 


Skaityti daugiau >>
164

Jonas Rinkevičius

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojas ekspertas.

Dalyko žinovas, sukaupęs didelę pedagoginio darbo patirtį, aktyviai dalyvaujantis kuriant mokymo planus, profesinio mokymo programas, įvairią metodinę medžiagą. Mokytojo iniciatyva Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje veikia automobilių technikos muziejus. Turtingoje ekspozicijoje – retos senovinės 1931–1961 metų automobilių technikos knygos, daug stendų, kitos vertingos medžiagos.


Skaityti daugiau >>
162

Virginija Skorupskienė

Kauno Montesori pradinės mokyklos direktorė, edukologijos magistrė.

Pedagogė yra Montessori auklėjimo specialistė, šios metodikos kursus baigusi Čikagoje, įgijusi Miuncheno reabilitacijos akademijos diplomą. Daug metų mokykloje išdirbusi, nemažą patirtį sukaupusi V. Skorupskienė prieš aštuonerius metus atidarė sėkmingai gyvuojančią privačią mokyklą, kurios tikslas per glaudžius mokinių, tėvų ir mokytojų tarpusavio santykius puoselėti individualias vaiko prigimties galias, dvasines ir moralines vertybes, savarankiško mokymosi patirtį. Montesorinis ugdymas orientuotas ir į kitokį pedagogo vaidmenį. Jis čia ne moko, bet padeda mokytis, tampa konsultantu, padėjėju, patarėju.


Skaityti daugiau >>
104

Gitana Vasalauskienė

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Parenka efektyvius ugdymo metodus, kuria patrauklią ir rezultatyvią edukacinę aplinką, skatina mokinius dalyvauti kūrybinėje veikloje, projektuose bei konkursuose. Įvairių jaunimo saviraiškos formų ir projektų iniciatorė bei vadovė.


Skaityti daugiau >>
262

Audronė Venslovienė

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė. 

Sėkmingai taiko dalykines metodines inovacijas, ugdant tarptautinių konkursų laureatus. Jos mokiniai – daugelio ES konkursų, tarptautinių, šalies ir miesto konkursų nugalėtojai. Mokytoja rengia atviras pamokas-peržiūras, kurių tikslas – rengti būsimus vertėjus, supažindinti juos su šio darbo iššūkiais ir specifika. Integruoja pilietinį ugdymą į anglų kalbos mokymo programas.


Skaityti daugiau >>
193

Doc. Aldona Vilkelienė

Alytaus muzikos mokyklos direktorė, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėstytoja, socialinių mokslų daktarė. 

Viena iš meninio neįgaliųjų ugdymo Lietuvoje pradininkų: 1996 m. įkūrė neįgaliųjų vaikų meninio ugdymo klasę, kurioje per lavina gausų būrį įvairių sutrikimų turinčių vaikų. Jos mokinė Iveta Aušvicaitė buvo apdovanota laureato diplomu už dalyvavimą neįgaliųjų konkurse, kiti absolventai sėkmingai integruojasi visuomenėje – groja meno kolektyvuose, dalyvauja renginiuose. 


Skaityti daugiau >>
167

Augienė Vilūnienė

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro direktorė, auklėtoja ekspertė.

Iš Vilniuje veikiančių keturių specialiojo ugdymo centrų sunkiausią negalią turintys vaikai mokosi nuo 1991 m. veikiančiame ugdymo centre „Viltis”. Centras „Viltis“, kurio direktore nuo pat pradžių dirba A. Vilūnienė, yra naujo tipo švietimo institucija, teikianti pagrindinį specialųjį išsilavinimą Vilniaus mieste ir rajone gyvenantiems vaikams ir jaunuoliams, turintiems žymius kompleksinius raidos bei žymius judesio padėties sutrikimus. Šiame centre nuolat ugdoma 60-80 asmenų. A. Vilūnienė parengė ir išleido knygas „Savarankiškumo formavimas buityje“, „Bendravimo su vaikais, turinčiais įvairaus lygio negalią, būdai ir technologijos“.


Skaityti daugiau >>
64

Irena Vološina (Jašmontaitė)

Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos rusų (užsienio) kalbos mokytoja ekspertė. 

Aktyviai dalyvavo kuriant rusų kalbos valstybinio ir mokyklinio egzaminų strategiją. Mokytoja yra rusų kalbos olimpiadų struktūros kūrėja, ilgalaikių Vilniaus miesto mokyklų projektų iniciatorė. 


Skaityti daugiau >>
223

Siūlyk kandidatą!