Mokytojai - Rima Razmienė

164
razmien2

Rima Razmienė

Švenčionių raj. Švenčionėlių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė.

Mokytoja aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Lietuvoje vokiečių kalbos mokymo ir vertinimo strategijas. Vertino vokiečių gimtosios kalbos mokymo ir vokiečių užsienio kalbos įskaitos programas, vadovėlius. Kasmet rengia užduotis rajoninei bei respublikinei vokiečių kalbos olimpiadai. 

2005 m. baigė tarptautinius vokiečių kalbos mokytojų referentų iš Rytų ir Vidurio Europos kursus ir įgijo mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursų vedimui reikalingą kvalifikaciją ir teisę vesti tokius renginius. 2005 m. išrinkta projekto „Baltijos šalių vokiečių kalbos mokytojų praktinės kvalifikacijos kėlimo studijos“ kuruojančia lektore, vedė seminarus šalies mokytojams. Rima Razmienė kartu su bendraautoriais sudarė ir išleido vokiečių kalbos mokymo priemonių komplektą, dvi knygas iš serijos „Egzaminui ruošiuosi pats“. Nuo 2006 m. vadovauja vokiečių kalbos šalies olimpiados vertinimo komisijos darbui. Dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro projektuose, rengia pavyzdines ir bandomąsias egzamino užduotis. Kartu su kitais autoriais parengė metodinį leidinį „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų užduočių rengėjų metodinė medžiaga“, vedė seminarus būsimiems užduočių rengėjams. Jos mokiniai dalyvauja rajono ir šalies vokiečių kalbos olimpiadose, konkursuose. 

 

Kita veikla

Švietimo ir mokslo ministerijos nepriklausoma ekspertė.

Nuo 2000 m. – valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino vertinimo komisijos vyresnioji vertintoja.

Nuo 2007 m. yra švietimo konsultantė (mokytojų praktinės veiklos vertintoja).

 

Įvertinimas

2005 m. geriausia metų mokytoja (projektas „Geriausi mokiniai renka geriausius mokytojus“).

2006 m. Metų mokytojos premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!