Mokytojai - Rasa Jankauskienė

195
janjauskueje

Rasa Jankauskienė

Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Įsteigė pirmąjį šalyje Priešmokyklinio ugdymo informacinį centrą, kuriame teikiama metodinė pagalba Kauno ir šalies priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei kvalifikuota, įvairiapusė pagalba priešmokyklinio amžiaus vaikams, tėvai šviečiami ugdymo klausimais.

2004–2008 m. dalyvavo rengiant ir įgyvendinant kvalifikacijos kėlimo programą, skirtą priešmokyklinėse grupėse dirbantiems pedagogams, parengė ir įgyvendino autorines kvalifikacijos kėlimo programas „Ugdymo proceso planavimo ypatumai priešmokyklinėje grupėje“, „Ugdančios aplinkos kūrimas priešmokyklinėje ir ikimokyklinėje grupėje“ ir kt. 2005–2009 m. inicijavo Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogų kūrybinių projektų „Rieda, rieda metų ratai“, „Nežiniuko kelionės“ ir kitų įgyvendinimą. 2007 metais buvo darbo grupės parengusios „Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos aplanką“ vadovė.

Nuolatos konsultuoja kolegas priešmokyklinio ugdymo klausimais, rengia įvairius projektus. Nuo 2007 metų yra švietimo konsultantė, mokytojų praktinės veiklos vertintoja, vertinanti šalies pedagogus, ketinančius įgyti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. R. Jankauskienės ugdytiniai yra respublikos, Kauno apskrities ir miesto parodų laureatai.

 

Kita veikla

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio narė, Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ tarybos narė.

 

Įvertinimas:

2009 m. Metų mokytojos premija.

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!