Mokytojai - Saulius Jurkevičius

Jurkevicius

Saulius Jurkevičius

Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas ekspertas.

Vienos geriausių sostinės mokyklų Vilniaus licėjaus vadovas, pasak kolegų, visų pirma, yra labai reiklus sau, apsiskaitęs, nuolat ir viskuo besidomintis, besigilinantis ir į naujas mokymo metodikas, ir į mokyklų vadybą, turintis aiškų tikslą, matantis mokyklos viziją ir to siekiantis. Pagarbos jis nusipelno už savo indėlį į daugelį Lietuvos švietimo procesų. Vien ko vertos jo pastangos kuriant ir puoselėjant licėjų, vykdant neabejotinai daug teigiamų dalykų paskatinusią brandos egzaminų pertvarką.

Aštuoniolika metų licėjui vadovaujantis eruditas S. Jurkevičius sukūrė laisvą, demokratišką, „džiazuojančią“ atmosferą: čia nėra jokių skambučių, skelbiančių pamokos pradžią, nes gimnazistai pasiekę tokį sąmoningumo lygį, kad patys žino, kada ateiti į pamoką ir kada prasidės kita pamoka. Čia nėra ir per pertraukas budinčių ar rūkalius gaudančių mokytojų, nes per pertraukas vieni licėjininkai žaidžia stalo tenisą koridoriuose, kiti likę su mokytoju gilinasi į ką tik pasibaigusios pamokos užduotis ar rengiasi būsimai pamokai, be to, čia niekas nenusirašinėja.

 

Profesinė veikla

Nuo 1989 m. istorijos mokytojas Vilniaus 15–oje vidurinėje mokykloje, nuo 1993 m. istorijos mokytojas Vilniaus licėjuje, nuo 1994 – Vilniaus licėjaus direktorius. 1993 m. įgijo vyresniojo istorijos mokytojo, 1996 m. – metodininko, 2010 m. – eksperto kvalifikacinę kategoriją. 2002 m. Vyriausioji bendrojo ugdymo įstaigų vadovų atestacijos komisija suteikė II vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

Pedagogas yra aktyviai įsijungęs į metodinės veiklos organizavimą. Kartu su mokytojų kolektyvu parengė Tarptautinio bakalaureato dalykines mokymo programas. 1997 m. Vilniaus licėjuje įkurtoje Tarptautinio bakalaureato klasėje istoriją pradėjo dėstyti anglų kalba. Tobulėti ir dalykiškai augti jam padeda nuolatinis dalyvavimas kuriant mokymo priemones. Kartu su bendraautoriais parengė istorijos vadovėlį VIII klasei, naują integruotą Lietuvos ir visuotinės istorijos vadovėlį IX klasei, Naujųjų laikų Lietuvos ir pasaulio istorijos kontūrinius žemėlapius IX klasei., integruotą geografijos ir istorijos vadovėlį „Žemė ir laikas“. Nuo 2004 m. keletą metų rengė valstybinių brandos egzaminų kokybinę analizę. 2007 m. dalyvavo rengiant „Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų gairių 2008–2012 m. projektą“. Kasmet, nuo 1999 m. dalyvauja istorijos brandos egzamino vertinimo darbe. Pastaraisiais metais buvo istorijos valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas. 2009–2011 m. dalyvavo projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ užduočių rengėjų – ekspertų ir NEC administracijos darbuotojų teoriniuose ir praktiniuose seminaruose, rengė bandomąsias egzamino užduotis, vedė seminarus užduočių rengėjams – naujokams.

 

Kita veikla

Saulius Jurkevičius yra Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

Domisi bendruoju pažinimu, todėl nuolat dalyvauja įvairiuose intelektualiniuose žaidimuose.

 

Įvertinimas

2011 m. Saulius Jurkevičius pelnė aukščiausią įvertinimą tarp Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų vadovų.

Savaitraščio „Veidas“ gimnazijų ir vidurinių mokyklų reitinguose Vilniaus licėjus lyderiauja jau kelintus metus iš eilės.

 

(Elenos Tarvidytės nuotr.)

 

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!