Mokytojai - Irena Vološina (Jašmontaitė)

223
mok. Irena Volosina

Irena Vološina (Jašmontaitė)

Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos rusų (užsienio) kalbos mokytoja ekspertė. 

Aktyviai dalyvavo kuriant rusų kalbos valstybinio ir mokyklinio egzaminų strategiją. Mokytoja yra rusų kalbos olimpiadų struktūros kūrėja, ilgalaikių Vilniaus miesto mokyklų projektų iniciatorė. 

Aktyviai dirbo egzaminų užduočių rengimo grupėje, taip pat yra valstybinio rusų kalbos egzamino vyresnioji vertintoja, pilotinių egzamino užduočių rengėja. Ji yra keturių rusų kalbos vadovėlių bendraautorė bei Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų individualių rusų kalbos mokymo programų 10–12 kl. rengėja. Mokytoja veda seminarus rusų kalbos mokytojams, aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinio būrelio veikloje. Ji yra ilgalaikio Vilniaus miesto mokyklų projekto „Atviras kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas per rusų literatūros inscenizavimą“ iniciatorė ir organizatorė. Dirbo olimpiadų organizavimo ir vertinimo komisijoje, ne kartą vadovavo Lietuvos moksleivių komandai tarptautinėse olimpiadose.

 

Įvertinimai

2010 m. Metų mokytojos premija

I-ojo tarptautinio Baltijos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių rusų kalbos mokytojų „Puškinskij konkurs“ laureatė.

2011 m. Baltijos šalių rusų kalbos mokytojų konkurso nugalėtoja.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!