Mokytojai - Irena Kanišauskaitė

234
kanisauskaite

Irena Kanišauskaitė

Vilniaus „Minties“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 

Mokytoja yra literatūros vadovėlių 9–10 ir 11–12 klasėms bendraautorė (vadovėlius rengia nuo 2010 metų). Veda seminarus lietuvių kalbos brandos egzaminų užduočių rengėjams naujokams, lietuvių kalbos brandos egzamino mokinių darbų vertintojams, yra švietimo konsultantė − mokytojų praktinės veiklos vertintoja. 

Dirbo vadovėlių komplektų kokybinio tyrimo darbo grupėje, ES SF projekto ,„Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra“ lektorių grupėje (2007 m.), ES SF projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ užduočių rengėjų-ekspertų grupėje (2009–2011 m.) bei lietuvių kalbos egzamino modelio kūrimo ekspertų grupėje (2012 m.). Su kolegomis ir gimnazijos mokiniais rengė projektus „Formos“, „Mano miestas: kultūros ir istorijos atspindžiai. Atradimai“, „Kuriame miestą“ ir kt. Mokiniai ypač vertina mokytojos profesinę kompetenciją, dalykiškumą, gebėjimą bendrauti, skatinti saviraišką, pastangas kartu siekti gerų mokymosi rezultatų. 

 

Įvertinimai

2006 m. Metų mokytojo premija.

Geriausia 2006 metų mokytoja (TEO projektas „Geriausi mokiniai renka savo geriausius mokytojus“).

2007 m. šv. Kristoforo statulėlė už pedagoginę veiklą.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!