Mokytojai - Audronė Venslovienė

193
audrone ve

Audronė Venslovienė

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė. 

Sėkmingai taiko dalykines metodines inovacijas, ugdant tarptautinių konkursų laureatus. Jos mokiniai – daugelio ES konkursų, tarptautinių, šalies ir miesto konkursų nugalėtojai. Mokytoja rengia atviras pamokas-peržiūras, kurių tikslas – rengti būsimus vertėjus, supažindinti juos su šio darbo iššūkiais ir specifika. Integruoja pilietinį ugdymą į anglų kalbos mokymo programas.

Jos mokiniai sėkmingai dalyvauja debatų klubo veikloje, yra pasiekę puikių rezultatų nacionaliniuose bei pasauliniuose čempionatuose, laimėję daug prizinių vietų šalies bei tarptautiniuose viešojo kalbėjimo konkursuose. Pasaulio debatuose anglų kalba šios mokyklos mokiniai užėmė pirmąją vietą. Mokytoja – 3 vadovėlių bendraautorė. Šie vadovėliai naudojami ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Latvijoje. Ji taip pat parengė anglų kalbos programą 9–10 klasėms. Dažnai jos pamokos vedamos netradicinėje erdvėje, dailininkų dirbtuvėse, verslininkų ofisuose, teatro ar dailės muziejuose. A. Venslovienė parengė modulio programą „Pilietiškumo ugdymas anglų kalbos pamokose“, kuri aprobuota Švietimo ir mokslo ministerijos.

Įvertinimai

2003 m. už profesionalumą ir turiningą bendravimą abiturientai išrinko Audronę Venslovienę geriausia 2002 ir 2003 metų Mokytoja.

2005 m. tarptautinis mokytojo pažymėjimas ITIC Europos Sąjungos kalbų programoje „Europos pažymėjimas“.

2011 m. Metų mokytojo premija.

18 sertifikatų ir 11 padėkos raštų.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!