Mokytojai - Gitana Vasalauskienė

262
Gitana Vasalauskiene22

Gitana Vasalauskienė

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Parenka efektyvius ugdymo metodus, kuria patrauklią ir rezultatyvią edukacinę aplinką, skatina mokinius dalyvauti kūrybinėje veikloje, projektuose bei konkursuose. Įvairių jaunimo saviraiškos formų ir projektų iniciatorė bei vadovė.

Kūrybingos, iniciatyvios pedagogės mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose konkursuose (jaunųjų filologų, meninio skaitymo, jaunųjų poetų, kūrybinių darbų ir fotografijų, mokinių dainuojamosios poezijos), projektuose, seminaruose. 2010 m. pagal Lyčių lygybės centro užduotį-filmą „Penki labiausiai paplitę stereotipai apie vyrus ir moteris. Kaip su jais kovoti?“ mokytojos parengta 25 mokinių grupė atstovavo Lietuvai jaunimo debatuose Europos Parlamente Strasbūre. Yra jaunimo meno klubo „Lietus vitraže“ įkūrėja ir vadovė. Klubas dešimtus metų telkia mokinius saviraiškai, aktyviam dalyvavimui kultūriniame gyvenime, visuomeninėje veikloje. Mokytoja rengia atviras pamokas, seminarus pedagogams ir mokiniams.

 

Kita veikla

Ji yra miesto ir rajono švenčių scenarijų autorė, vedėja. Mokytoja surinko, susistemino tautosakos, dialektologijos, kraštotyros medžiagą. Palankiai buvo įvertintas jos parengtas leidinys „Aukštaičių uteniškių patarmė. Senojo kaimo kasdieniai darbai“.  Mokytoja G. Vasalauskienė yra straipsnių pedagogine, kultūrine, religine tematika šalies spaudoje autorė, leidinių rengėja. Mokytojos kūryba – eilės, miniatiūros – spausdintos rajono ir šalies literatų kūrybos rinktinėse: „Lyg ežero bangų prisilietimas“ (1993 m.), kompiuteriniuose Zarasų viešosios bibliotekos leidiniuose „Virš tylos“ (2000–2003 m.), 12-os Aukštaitijos poetų kūrybos rinktinėje „Iš mūsų tėviškių“ (2010 m.), „Motinos sodas“ (2012 m.) ir kt. Eilėraštis „Pavasario lietus“ pagal kompozitoriaus Leonido Abariaus sukurtą muziką tapo daina, atliekama šalies jaunimo dainų švenčių, koncertų metu.

 

Įvertinimai

2003 m. suteiktas Zarasų rajono Metų literato vardas (už poetinę kūrybą).

Zarasų rajono savivaldybės suteiktas geriausio 2010 metų mokytojo konkurso laureato diplomas (už efektyvių ugdymo metodų parinkimą ir lankstų jų taikymą, patrauklios edukacinės aplinkos kūrimą ir jos rezultatyvumą, iniciatyvas plėtojant gimnazijos partnerystės ryšius ir skatinant mokinius dalyvauti kūrybinėje veikloje, projektuose bei konkursuose).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2010 Metų mokytojos premija (už reikšmingus pedagogikos darbus, demokratinės kultūros, bendražmogiškų, tautinių ir pilietinių vertybių puoselėjimą).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!