Mokytojai - Janė Liutkienė

216
jane2

Janė Liutkienė

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė. 

Komandinio mokymosi metodo iniciatorė, naujų mokslo metodų rengėja ir vertintoja. Mokslo olimpiadų medalininkų vadovė. Iniciatyvi ir atvira naujovėms: į chemijos ugdymo turinį mokytoja sėkmingai integruoja prevencines alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo, rūkymo programas, darnaus vystymosi ir vartojimo kultūros ugdymo programas. 

Mokytojos Janės Liutkienės iniciatyva prieš daugiau nei dešimtmetį Alytaus chemijos mokytojai, dirbdami su gabiais mokiniais, pradėjo taikyti komandinį metodą. Jau keliolika metų mokytojos pamokas lanko ir kitų miesto mokyklų mokiniai, besidomintys chemija. J. Liutkienės su kolegomis parengti mokiniai pelno ne tik miesto bei šalies chemijos olimpiadų, bet ir tarptautinių konkursų – tarptautinės D. Mendelejevo ir pasaulinės moksleivių olimpiadų – laurus. Vertina vadovėlius ir kitas mokymo priemones, ekspertuoja naujai rengiamas mokymo priemones, teikia siūlymus, kaip gerinti jų kokybę. Mokytoja rengia chemijos dalyko metodines priemones, rašo straipsnius, organizuoja kvalifikacinius renginius miesto ir šalies mokytojams. Ji yra knygelės „Chemija kryžiažodžiuose“ autorė. 

 

Kita veikla

Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos narė.

LR švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisijos nepriklausoma ekspertė.

 

Įvertinimai

Alytaus m. savivaldybės premijos ir padėkos.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus m. skyriaus Metų žmogaus vardas, 2007 m.

Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo premijos.

LR Prezidento, Švietimo ir mokslo ministro padėkos.

Dalios Giedrimienės vardo premija ir gimnazijos Metų mokytojos vardas, 2012 m.

Metų mokytojos premija, 2007 m.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!