Mokytojai - Virginija Skorupskienė

104
montesoriklaidijaus driskiaus nuotr

Virginija Skorupskienė

Kauno Montesori pradinės mokyklos direktorė, edukologijos magistrė.

Pedagogė yra Montessori auklėjimo specialistė, šios metodikos kursus baigusi Čikagoje, įgijusi Miuncheno reabilitacijos akademijos diplomą. Daug metų mokykloje išdirbusi, nemažą patirtį sukaupusi V. Skorupskienė prieš aštuonerius metus atidarė sėkmingai gyvuojančią privačią mokyklą, kurios tikslas per glaudžius mokinių, tėvų ir mokytojų tarpusavio santykius puoselėti individualias vaiko prigimties galias, dvasines ir moralines vertybes, savarankiško mokymosi patirtį. Montesorinis ugdymas orientuotas ir į kitokį pedagogo vaidmenį. Jis čia ne moko, bet padeda mokytis, tampa konsultantu, padėjėju, patarėju.

 

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1969 m. baigė Vilniaus Universiteto Kauno vakarinį fakultetą, įgydama pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybę.1993 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 2004 m. suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija 1998-2000 m. mokėsi VDU Socialinių mokslų fakultete ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Buvo Kauno m. „Purienų“ vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, Kauno darželio-mokyklos „Žemyna“ montesori klasės mokytoja, nuo 2005 m. yra Viešosios įstaigos Kauno Montesori pradinės mokyklos steigėja ir direktorė.

 

Kvalifikaciniai kursai 

1996 m. V. Skorupskienė baigė Lietuvos M. Montessori asociacijos ir Amerikos lietuvių montesori draugijos trejų metų montesori mokytojų ruošimo kursus. 1997 m. baigė JAV AMS (Amerikos Montessori asociacija) MECA SETON montesori mokytojų ruošimo kursus. 2000 m. baigė magistrantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete, socialinių mokslų fakultete ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, tema „Montesorinės ugdymo teorijos galimybės gerinant mokytojų profesinės veiklos efektyvumą“. 2001-2002 m. baigė VU ir Miuncheno (Vokietija) organizuotus tarptautinius „Montesori pedagoginė sistema“ kursus. 2007 m. pedagogė sėmėsi patirties JAV Lemonto, Near Nort, Alcuin, Beverly, Meca Seton, Clissold ir Du Page montesori mokyklose. 2007 m., 2008 m. dalyvavo keliuose „Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų programų“ pristatymuose, domėjosi ugdymo turinio įgyvendinimo, vertinimo bei atnaujinimo strategija.

 

Kita veikla

Nuo 1990 m dalyvauja Lietuvos M. Montessori asociacijos veikloje, o nuo 1999 m. iki 2007 m. buvo šios asociacijos Tarybos pirmininkė. Vadovavo darbo grupei, rengiant „Montesori pedagogikos Lietuvoje sampratą“, kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio mėn. 23 d. įsakymu. Lietuvos M. Montessori asociacijos organizuotose konferencijose, seminaruose, skaitė pranešimus M. Montessori ugdymo sistemos filosofijos klausimais, ugdant vaikus ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse. Teikė pagalbą mažesnę patirtį turintiems pedagogams, vadovavo studentų praktikai, organizavo montesorinio ugdymo priemonių parodas.

 

(Klaudijaus Driskiaus nuotr.)

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!