Mokytojai - Jonas Rinkevičius

162
mok. J. Rinkevicius

Jonas Rinkevičius

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojas ekspertas.

Dalyko žinovas, sukaupęs didelę pedagoginio darbo patirtį, aktyviai dalyvaujantis kuriant mokymo planus, profesinio mokymo programas, įvairią metodinę medžiagą. Mokytojo iniciatyva Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje veikia automobilių technikos muziejus. Turtingoje ekspozicijoje – retos senovinės 1931–1961 metų automobilių technikos knygos, daug stendų, kitos vertingos medžiagos.

Mokytojas ne tik labai gerai išmano savo sritį, bet ir moka dirbti su jaunimu, nubrėžti jam perspektyvą tobulėti, žino jauno žmogaus džiaugsmus ir rūpesčius ir stengiasi jais gyventi. Per 43 pedagoginio darbo metus J. Rinkevičius rinko ir sistemino įvairią medžiagą apie transporto priemones, gamino stendus. Yra parašęs šešias knygas. Trimis naujausiomis – 1990 metais išleista „Traktorių istorija“, 1999-aisiais – „Automobiliai, jų dabartis ir ateitis“ bei 2005 m. parašyta „Automobilių istorija“ kaip mokymo medžiaga naudojasi šalies profesinių mokyklų moksleiviai.

 

Kita veikla

Mokytojo hobis – technikos istorija, jis yra automobilių transporto mokytojų ir dėstytojų asociacijos narys. Mėgsta dainą, su kuria nesiskiria nuo jaunystės. Studijų metais dainavo tuometinės Lietuvos žemės ūkio akademijos chore „Daina“, o atvykęs į Ukmergę – mišriame pavyzdiniame liaudies chore „Vyturys“. Su studentų choru dalyvavo studentų dainų šventėse Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę dalyvavo visose Lietuvoje vykusiose Dainų šventėse bei Šiaurės Baltijos šalių chorų festivaliuose. Bendradarbiauja su mėnraščiu „Lietuvių godos“, skirtu Baltarusijos etninių žemių lietuviams, yra tarptautinio „Gervėčių klubo“ bendruomenės, pasiaukojančiai dirbančios puoselėjant lietuvybę už dabartinės Lietuvos sienų, narys.

 

Įvertinimas

2007 m. Metų mokytojo premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!