Mokytojai - Darius Klibavičius

244
darius klibavicius

Darius Klibavičius

Kauno jėzuitų gimnazijos etikos mokytojas metodininkas.

Tarp jo mokinių –  septyni šalies filosofijos olimpiados laureatai ir trys tarptautinės filosofijos olimpiados dalyviai bei laimėtojai. Savo sukauptos metodinės medžiagos pagrindu pedagogas yra parengęs elektroninę filosofijos istorijos vadovėlio versiją, kurią naudoja vyresniųjų klasių dorinio ugdymo ir filosofijos pamokose.

Jo mokiniai 2010–2011 m. aktyviai dalyvavo šalies filosofijos olimpiadoje ir atstovavo Lietuvai tarptautinėse filosofijos olimpiadose Graikijoje bei Austrijoje.

Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, veda seminarus mokytojams, skaito dalykinius-metodinius pranešimus. Apie mokymo procesą jis sako: „Aš siekiu, jog pamokos būtų tokios, kad ne aš primetinėčiau, kas gerai ir kas blogai, o kad vertybės, kiek įmanoma, per mokinių vidų pereitų“.

 

Gretutinė specialybė – menotyra. Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros mokslininkas stažuotojas, humanitarinių mokslų daktaras.


Mokslinių interesų sritys

Etika, meno filosofija, literatūros filosofija, filosofijos didaktika.

 

Įvertinimai

 2011 m. Metų mokytojo premija (jauniausias šios premijos laureatas). 

 

 

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!