Mokytojai - Jonas Brindza

132
Brindza20J200101

Jonas Brindza

Ilgametis Palangos Senosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.

 

Ne tik Palangos žmonėms nusipelnęs lituanistas J. Brindza, kaip anuomet Juozas Tumas-Vaižgantas, širdimi atrado, išpuoselėjo Palangoje daug „deimančiukų“: literatų, humanitarų, žurnalistų, rašytojų, atgręžė į saulėtą krantą daugybę šviesos išsiilgusių akių. Mokytojo atsargiai lietuviškai seikėjamai išminčiai jau šiandien lenkiasi keliasdešimt Lietuvos šviesuolių.

Visad patariantis, visų gerbiamas Jonas Brindza, mokytojas – legenda, iš kurio, kaip sakydavo jo mokiniai „malonu ir dvejetą gaut“, atvykęs į Palangą iš Dzūkijos, Palangos vidurinėje mokykloje (vėliau – Senojoje gimnazijoje) pradėjo dirbti nuo 1961 m. Šioje mokykloje pradėjo humanitarinę literatūrinę tradiciją: buvo ilgametis jaunųjų literatų būrelio vadovas, jo rengti kūrėjai dalyvavo jau pirmame respublikiniame konkurse (1965 metais) Vilniuje, o mokiniai nuolat laimėdavo prizines vietas daugelyje konkursų.

Jono Brindzos prasmingos veiklos vainikas – 2000 metais išleistas solidus 164 puslapių Palangos I-osios vidurinės mokyklos 1964–1996 metų literatų kūrybos almanachas „Aitvaras“. Jame išspausdinti Lietuvoje seniai savo kūrybine širdžių šviesa garsių mokyklos ir paties mokytojo auklėtinių prozos ir poezijos tekstai. Tai: L. Tapinas, R. Rastauskas, V. Kusas, R. Valatka, A. Dočkus, M. Sposmanytė, V. Baranauskaitė, V. Kasparaitytė ir kt.

Beje, 2012–2013 mokslo metai buvo jubiliejiniai Palangos Senajai gimnazijai. Sukako 90 metų nuo pirmojo švietimo ir mokslo ministro leidimo, pasirašyto 1922-ųjų rugsėjo 15 dieną, steigti gimnaziją Palangoje.

 

(Elenos Tervidytės nuotrauka)

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!