Mokytojai - Dainora Eigminienė

196
DainoraEigminiene

Dainora Eigminienė

Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Mokytojos iniciatyva jau dešimt metų organizuojami Vilniaus ir Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursai. Savo mokinius mokytoja moko dirbti kryptingai, puoselėja autentiškumą, skatina jų drąsą būti savimi, atsiskleisti, parodyti tai, kam kiekvienas yra gabus, ką moka. Iš Vilniaus televizijos bokšto vedė pirmąją respublikinę virtualią pilietiškumo pamoką, skirtą Sausio 13-ajai atminti. 

Mokytoja dalyvavo tarptautiniuose projektuose: Atviros Lietuvos fondo ir Londono karališkojo nacionalinio teatro Švietimo departamento inicijuotame projekte „Drama mokykloje“, projekto, vykdyto kartu su Amsterdamo Anos Frank namais, „Istorija – pamoka nūdienai“, rengė projektus: „Aš ir kitas“, „Kitoks nėra blogesnis“, „Didi Mažoji Lietuva“, „Žmogaus sąmonėjimo procesas istorijoje“, „Patrauklios mokymosi aplinkos kūrimas Vilniaus mieste“, nuolatos rengia seminarus, kūrybines laboratorijas miesto ir šalies lietuvių kalbos mokytojams. 

Ji yra lietuvių literatūros vadovėlio 11 kl. viena iš bendraautorių, taip pat parašiusi mažosios serijos vadovėlį apie V. Mykolaičio-Putino gyvenimą ir kūrybą, skirtą 11-12 klasių mokiniams. Sukūrė ir išbandė modulio programą Audiovizualinė žurnalistika. Pasak jos pačios, darbas mokykloje – visada intriga, gyvas, nesibaigiantis procesas, nuolatinė įtampa, spalva, prieskonis. O tai – gyvenimo džiugesys.

 

Kita veikla

D. Eigminienė kartu su bendraminčiais įkūrė asociaciją „Lituanistų sambūris“, kad lietuvių kultūra XXI amžiaus pasaulyje būtų gyva ir kūrybinga, kad Lietuvos tautos ir lietuvių bendruomenės nariai, šia kultūra remdamiesi, galėtų plėtoti savo gebėjimus bei kurtis prasmingą ir orų gyvenimą. Ji – šios organizacijos valdybos pirmininkė. Mokytoja – ilgametė Vilniaus miesto lietuvių kalbos metodinės tarybos, lietuvių kalbos metodinio būrelio narė, Švietimo ir mokslo ministerijos nepriklausomų ekspertų komisijos narė.

 

Įvertinimas

2009 m. Metų mokytojos premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!