Mokytojai - Jeronimas Mikiparavičius

154
atsisisti 3

Jeronimas Mikiparavičius

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, informacinių technologijų mokytojas ekspertas. 

„Microsoft IT akademijos“ ir „Dovanotų kompiuterių centro“ mokyklose iniciatorius. Mokytojas aktyviai dalyvauja rengiant naujas IT profesinio ugdymo programas. Yra pagrindinio profesinio ugdymo programų vertinimo Centrinės ekspertų komisijos narys, įvairių tarptautinių projektų koordinatorius.

Organizavo keletą projektų, pagal kuriuos mokykloje buvo įkurta „Microsoft IT akademija“ ir įsteigtas „Dovanotų kompiuterių centras“, kuriame mokiniai tvarko ir prikelia antram gyvenimui nenaujus kompiuterius, padovanotus įvairių organizacijų. Tokie kompiuteriai paskirstomi įvairioms mokykloms, pelno nesiekiančioms organizacijoms. Rūpinasi ir pedagogų žiniomis IT srityje: veda seminarus „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“, „Pažangių technologijų taikymas“, yra parengęs tekstų rinkėjo ir maketuotojo specialybei 9 modulių programas. Dalyvavo rengiant kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus, kompiuterinės įrangos derintojo, elektroninės leidybos maketuotojo profesinio mokymo programas ir jas įgyvendinant mokymo įstaigoje. Aktyviai dalyvavo įgyvendinant PHARE profesinio mokymo reformos programą Lietuvoje, 2000–2007 m. vadovavo profesinių mokyklų informacinių technologijų pedagogų atestacijos komisijai. Kuriamo sektorinio geležinkelio transporto specialistų praktinio mokymo centro projekto vadovas.

 

Apie mokytojo darbą pats sako: „Klausiate, ar mokytoju gimstama, ar juo tampama? Iš dalies galima sakyti, kad juo gimstama, bet svarbiausia – žmogaus požiūris. Neužtenka tik turėti žinių ir sausai jas pateikti. Tuo, kas yra tavo galvoje, reikia užkrėsti vaikus, juos sudominti. Bendraudamas su mokiniu, pedagogas turi jausti ryšį. Nesakau, kad tarp jų neturi likti pagarbaus atstumo, tiesiog manau, kad geras mokytojas niekada negali pasakyti mokiniui: tau trūksta žinių, esi pasmerktas ir tavo kelias – tik į profesinę mokyklą.“

 

Įvertinimas

2008 m. Metų mokytojo vardas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!