Mokytojai - Vilija Meškaitienė

Sakiaimeskaitiene39

Vilija Meškaitienė

Šakių „Varpo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, teatro mokytoja ekspertė, šios mokyklos vaikų ir jaunimo dramos studijos vadovė ir režisierė.

Mokytoja Vilija Meškaitienė – neabejotinai viena aktyviausių pedagogių ne tik Šakiuose, bet ir visoje Marijampolės apskrityje. Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos mokinius ji moko ne tik lietuvių kalbos ir literatūros, bet ir scenos meno. Teatro mokytojos ekspertės kvalifikaciją įgijusi moteris po pamokų moksleivius suburia į pačios dar 1990 m. įkurtą dramos studiją. Studijoje jau gimė net 24 spektakliai, sukurta 19 literatūrinių kompozicijų.  Šių Vilijos Meškaitienės režisuotų spektaklių ir kompozicijų atgarsiai ne sykį nuaidėjo per visą Lietuvą ir pelnė galybę svarių apdovanojimų.

Nuo 1992 metų mokytojos iniciatyva, pritariant mokyklos bendruomenei ir rajono savivaldybės administracijai, Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje organizuojama iš pradžių rajoninė, po to respublikinė ir net tarptautinė (1998–2001 m.) vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Scenos pavasaris“. 2014 metais šis renginys tradiciniuose Šakių rajono mokinių tarybos rinkimuose paskelbtas „Metų renginiu“.

2011 metais mokytojos vadovaujamas dramos kolektyvas, kaip geriausias vaikų ir jaunimo teatras, buvo apdovanotas „Aukso paukšte“. 2012 metais kolektyvui įteiktas Kazimieros Kymantaitės prizas „Už kūrybinę veiklą ir nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą“, Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ buvo pelnytos nominacijos už ryškiausią nacionalinės literatūros interpretaciją ir ryškiausią teatrinį ansamblį (K. Binkio „Atžalynas“).

Didžiausi mokytojos V. Meškaitienės ir jos ugdytinių pasiekimai yra neformaliojo švietimo veikloje. Jos mokiniai daug sykių yra tapę  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso laureatais. Per metus mokytoja sukuria po keletą spektaklių, kurie tampa Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrų, švenčių, festivalių diplomantais ir laureatais, dalyvauja tarptautiniuose teatrų festivaliuose. 

Savo turtinga patirtimi mokytoja dalijasi su šalies pedagogais, dalyvauja seminaruose, yra publikavusi daug straipsnių.

 

Įvertinimai

2014 m. Lietuvos „Metų mokytoja“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!