Mokytojai - Danguolė Kviliūnienė

dang

Danguolė Kviliūnienė

Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Iniciatyvi, kūrybinga, vaikų ir tėvų mylima pedagogė, savo srities specialistė. Jos mokiniai ne tik įgyja žinių, bet ir nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, renginiuose, dažniausiai skina laurus. Mokytoja pati rašo tekstus, scenarijus renginiams, kuria projektus, vadovauja dramos būreliui, savo iniciatyva kuria klasės interneto svetainę ir atranda laiko kasdien ją atnaujinti, įkelti ne tik naudingos informacijos, bet ir gražių žodžių vaikams bei tėvams.

Kasmet Danguolės Kviliūnienės auklėtiniai džiugina ją ir tėvelius įvairiausiais pasiekimais, o štai pavyzdžiui, praėjusieji  metai mokytojai buvo ypatingai dosnūs. Respublikiniame Elektromagijos konkurse „Eko Kalėdos“ laimėta 3 vieta už kūrinį „Eko eglutė iš perdegusių elektros lempučių“, respublikiniame „Energingiausios dainos“ konkurse iškovota 2 vieta. Prizines vietas laimėjo miesto pradinių klasių mokinių konkurse „Sukurk knygai viršelį". Tarpklasinėse kvadrato varžybose užimta I-oji vieta... Visi klasės mokiniai lanko dramos būrelį „Nykštukas“. O pati mokytoja patobulinusi lietuvių kalbos pamokų vedimo metodus mokomaisiais žaidimais ir inovacijomis, 2013 m. balandžio 13-19 dienomis stažavosi Šiaurės Italijoje, pagal programą „Neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais, modeliai“. Nemažas D. Kviliūnienės indėlis ir tame, kad Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla pateko į aktyviausių Lietuvos mokyklų sąrašą, o jos bendruomenė savo veikla įrodė, kad yra verti dalintis patirtimi su kitomis mokyklomis.

Tėvai džiaugiasi, jei jų vaikus moko ši mokytoja, o vaikai, baigę pradines klases, visada su liūdesiu atsisveikina su savo mokytoja. Pasak mokytoją rekomendavusių mūsų projekto „Dešimt+“ lankytojų, tai viena geriausių pradinių klasių mokytojų Panevėžyje, visą save atiduodanti vaikams ir tai daranti su meile jiems.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!