Naujienos

Lietuvą atkūrę vyrai (5). Steponas Kairys
06/02/2017

KairysSteponas Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų, inžinierius, padėjęs parengti Nepriklausomybės Akto tekstą, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas.

Lietuvą atkūrę vyrai (6). Petras Klimas
06/02/2017

PetrasKlimas Teisininkas, Lietuvos diplomatijos krikštatėvis, keturis kartus patyręs politines represijas, kalintas ir Gestapo, ir sovietų.

Lietuvą atkūrę vyrai (7). Donatas Malinauskas
06/02/2017

LLTI MB apl 154 inv 954 Agronomas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, bajoras, pasirinkęs lietuvybės kelią.

Lietuvą atkūrę vyrai (8). Vladas Mironas
06/02/2017

vladasmironas Kunigas, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas, Ministras Pirmininkas, mirė Vladimiro kalėjime.

Lietuvą atkūrę vyrai (9). Stanislovas Narutavičius
06/02/2017

StanislovasNarutavicius Žemaitis bajoras, teisininkas, pirmojo Lenkijos prezidento Gabrieliaus Narutavičiaus, nužudyto vos savaitė po išrinkimo, brolis.

Lietuvą atkūrę vyrai (10). Alfonsas Petrulis
06/02/2017

AlfonsasPetrulis Kunigas, švietėjas, lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas.

Lietuvą atkūrę vyrai (11). Antanas Smetona
06/02/2017

smet410x500 Lietuvos prezidentas, vienas iškiliausių tarpukario valstybės ir visuomenės veikėjų. Paslaptingomis aplinkybėmis žuvo Klivlende (JAV).

Lietuvą atkūrę vyrai (12). Jonas Smilgevičius
06/02/2017

JonasSmilgevicius Žemaitis bajoras, ekonomistas, bankininkas, vieno pažangiausių to meto Lietuvos ūkių savininkas.

Lietuvą atkūrę vyrai (13). Justinas Staugaitis
06/02/2017

JustinasStaugaitis Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas, Lietuvos Seimo pirmininkas, 17 knygų ir daugiau kaip 350 straipsnių autorius.

Lietuvą atkūrę vyrai (14). Aleksandras Stulginskis
06/02/2017

AleksandrasStulginskis Lietuvos Respublikos prezidentas, agronomas. Iškentėjęs tremtį Sibire grįžo į Lietuvą, mirė vėliausiai iš visų Nepriklausomybės Akto signatarų.

Siūlyk kandidatą!