Naujienos

Lietuvą atkūrę vyrai (10). Alfonsas Petrulis
04/01/2018

AlfonsasPetrulis Kunigas, švietėjas, lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas.

Lietuvą atkūrę vyrai (9). Stanislovas Narutavičius
04/01/2018

StanislovasNarutavicius Žemaitis bajoras, teisininkas, pirmojo Lenkijos prezidento Gabrieliaus Narutavičiaus, nužudyto vos savaitė po išrinkimo, brolis.

Lietuvą atkūrę vyrai (8). Vladas Mironas
04/01/2018

vladasmironas Kunigas, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas, Ministras Pirmininkas, mirė Vladimiro kalėjime.

Lietuvą atkūrę vyrai (7). Donatas Malinauskas
04/01/2018

LLTI MB apl 154 inv 954 Agronomas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, bajoras, pasirinkęs lietuvybės kelią.

Lietuvą atkūrę vyrai (6). Petras Klimas
04/01/2018

PetrasKlimas Teisininkas, Lietuvos diplomatijos krikštatėvis, keturis kartus patyręs politines represijas, kalintas ir Gestapo, ir sovietų.

Lietuvą atkūrę vyrai (5). Steponas Kairys
04/01/2018

KairysSteponas Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų, inžinierius, padėjęs parengti Nepriklausomybės Akto tekstą, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas.

Lietuvą atkūrę vyrai (4). Pranas Dovydaitis
04/01/2018

PranasDovydaitis Signataras, Ministras pirmininkas, ateitininkų sąjungos vadovas, už atvirą nuomonės reiškimą smetoninės valdžios uždarytas į kalėjimą ir nušalintas nuo profesoriavimo universitete, sovietų sušaudytas Rusijoje.

Lietuvą atkūrę vyrai (3). Kazys Bizauskas
04/01/2018

KazimierasBizauskas Kazys Bizauskas - jauniausias Nepriklausomybės Akto signataras. 1918-siais jam buvo vos dvidešimt ketveri.

Lietuvą atkūrę vyrai (2). Mykolas Biržiška
04/01/2018

MykolasBirika Mykolas Biržiška: lietuvių literatūros istorikas, kuris iki dvidešimties metų nemokėjo lietuvių kalbos, Lietuvos universiteto rektorius, žemaitis, kurį už meilę Vilniui lenkų okupacinė valdžia nuteisė myriop.

Lietuvą atkūrę vyrai (1). Saliamonas Banaitis
04/01/2018

SaliamonasBanaitis Vasario 16-osios akto signatarai. Ką žinome apie juos? Prisiminkime Saliamoną Banaitį.

Gimtadieniai

Šiandien gimtadienius švenčia smuikininkas Vilhelmas Čepinskis,
biochemikas Daumantas Matulis,
fizikas lazerininkas, akademikas, profesorius Juozas Vidmantis Vaitkus
bei plaukikė, olimpinė ir pasaulio čempionė Rūta Meilutytė.

Sveikiname!

Kovo 19-ąją taip pat gimę:

geologas, geografas, profesorius Juozas Paškevičius,
krepšininkas ir treneris Modestas Paulauskas.

Siūlyk kandidatą!