Naujienos

Lietuvą atkūrę vyrai (15). Jonas Vailokaitis
06/02/2017

800px JonasVailokaitis Finansininkas, "Ūkio banko", akcinių bendrovių "Maistas", Lietūkis", "Cukrus", "Urmas", "Metalas", "Palemonas" savininkas, turtingiausias tarpukario Lietuvos žmogus.

Lietuvą atkūrę vyrai (16). Jurgis Šaulys
06/02/2017

JurgisSaulys Ekonomistas, diplomatas, pirmasis Lietuvos ambasadorius Vokietijoje.

Lietuvą atkūrę vyrai (17). Kazimieras Steponas Šaulys
06/02/2017

KazimierasSteponasSaulys Žemaitis, prelatas, VDU bažnytinės teisės profesorius, Žemaičių (vėliau – Kauno) vyskupo sekretoriumi dirbęs daugiau kaip 30 metų.

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas
06/02/2017

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis
06/02/2017

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius
06/02/2017

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.

Mažos mašinėlės man labai patinka (7)
24/01/2017

BalysSruoga19301940 Pagrindinė pokalbių tema šiomis savaitėmis - prabangūs auto. Dairomės po smetoninių laikų limuzinų parką...

Lietuvos miestų ir miestelių herbai (10)
29/06/2016

herbai10 Šiandien jūsų dėmesiui parinkome keletą miestelių herbų "su žvėriukais"...

ĮSPŪDINGA! Lietuvos istorija nuotraukose (125)
27/06/2016

Palangapersirengimokabinos Karšta ar lyja - vis tiek visų mintys krypsta jūros link. Tad dairomės po lietuvišką pajūrį. Prieš daug daug metų...

Siūlyk kandidatą!