Naujienos

Tarptautinę rašytojų dieną pagerbkime mūsų literatus

03/03/2015
rasytojai

Rašytojas yra ir bene aktyviausias nacionalinės kultūros sargas, savotiškai transformuojantis kultūrinį palikimą į dabartį ir į ateitį“ – kadaise kalbėjo mūsų tautos dainius a. a. poetas Justinas Marcinkevičius. Tarptautinės Rašytojų dienos proga šiandien sveikiname visus mūsų kultūros sargus – rašytojus, poetus, prozininkus, eseistus... Visus tuos vyrus ir moteris, kurie rašytiniu žodžiu prisideda prie mūsų pasaulėjautos bei pasaulėžiūros formavimo!

Šią ypatingą dieną kviečiame susipažinti su „Dešimt+“ Menininkų galerijoje pristatomais rašytojais bei pasveikinti juos jūsų palaikymo balsais bei komentarais! Neradote tarp jų jūsų mėgstamo lietuvių autoriaus? Pildykite formą „Siūlyk kandidatą“ ir galbūt būtent jus įkvepiantis kūrėjas papildys projekte pristatomų menininkų gretas!

 

Juozas Erlickas

Lietuvių poetas, prozininkas, dramaturgas, publicistas, humoristas.

Vytautas Jurgis Bubnys

Lietuvos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, eseistas, politikos bei visuomenės veikėjas.

Vienas populiariausių šiuolaikinės Lietuvos kultūros žmonių. Literatūrinę kūrybą papildo pats autorius-personažas: Erlickas atlieka dainas savo tekstais, filmuojasi TV laidose, dainavo roko operoje. Erlickas paprastai kalba ne savo vardu, o užsidėjus primityvaus žmogelio, grafomano, iškvaišusio viršininko kaukę. Jis niekada nesišypso. Niūraus mąstytojo povyza kalba taip, kad klausytojams veržiasi juokas pro ašaras. Jo tekstų tematika – lūžio epocha, sovietinės imperijos griūtis ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos kūrimasis, žmonių pastangos prisitaikyti prie naujos tikrovės, atotrūkis tarp valdžios ir visuomenės gyvenimo.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Literatūros klasikas parašė 32 literatūros kūrinius, kai kurie jų išversti į 22 pasaulio kalbas, o daugelis susilaukė pakartotinių leidimų: jo knygų bendras tiražas jau pasiekė šešis milijonus. Plati žanrinių ir stilistinių ieškojimų skalė: novelės, apysakos, pjesės, romanai, esė. Pasak literatūrologo prof. Petro Bražėno, visiems V. Bubnio pieštiems literatūriniams portretams būdinga ne tik žmogiškoji šiluma, kurią gyvenime spinduliavo jų prototipai, bet ir labai šiltas, plastiškas, įžvalgus ir pastabus žodis, kurį gali ištarti tik didelis talentas ir didelė patirtis.

                                                        (skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Henrikas Algis Čigriejus

Lietuvos poetas, prozininkas, vertėjas.

Leonardas Gutauskas

Lietuvos tapytojas, rašytojas ir poetas. 

Kaimiškosios literatūrinės tradicijos tęsėjas, sunkiai su kuo nors palyginamas ir nepralenkiamas dialogo meistras. Savo kūryboje stengiasi išsaugoti ištikimybę nusistovėjusioms etinėms vertybėms. Yra išleidęs devynis eilėraščių, tris novelių rinkinius, išvertęs iš rusų kalbos tris knygas.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Tai vienas originaliausių dabartinių lietuvių dailininkų, prozininkų, poetų, muzikos kūrinių tekstų autorių. Dvigubu talentu – dailininko ir rašytojo – apdovanotas menininkas yra surengęs per 15 personalinių ir dalyvavęs daugybėje grupinių parodų Lietuvoje ir įvairiose užsienio šalyse. Išleido 8 poezijos knygas, 13 knygų vaikams, 3 romanus bei tekstus 5 muzikiniams kūriniams. 

                                                  (skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Robertas Keturakis

Lietuvos poetas, prozininkas, eseistas, publicistas, vertėjas. VDU leidyklos vyr. redaktorius.

Romualdas Lankauskas

Prozininkas, dramaturgas, dailininkas.

Yra išleidęs dvidešimt knygų, jo kūryba versta į latvių, estų, gruzinų, lenkų, ukrainiečių, rusų, armėnų, vengrų, kirgizų, italų kalbas. Rūpinasi rašytojų, buvusių tremtinių kūryba. Tautos kultūrai daug nusipelnė ir savo visuomenine veikla.

 (skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Vyresniosios kartos rašytojas Romualdas Lankauskas – lakoniškas, santūrus, išdidus, nemėgstąs stiliaus puošmenų, atidus išorinio pasaulio detalėms bei monotoniškos kasdienybės pavidalams – atpažįstamas savo kūriniuose iki šiol. Jo dalykiška ir daiktiška proza nėra nei sausa, nei pernelyg racionali – jai būdingas poetiškas tapybiškumas (R. Lankauskas žinomas ir kaip tapytojas). Visada buvęs itin kritiškas sovietinės realybės atžvilgiu ir nepakantus jos absurdui (sovietinės okupacijos metais kai kurie romanai buvo labai kritikuojami ir oficialiai pasmerkti), rašytojas, kaip reta kuris kitas, lengvai perėjo į laisvo kūrėjo statusą. Per pastarąjį dešimtmetį aktyviai rašo ir tapo. 

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Aidas Marčėnas

Lietuvių poetas, kritikas, eseistas. 

Prof. Jonas Mekas

Lietuvių kilmės poetas, prozininkas, filmų kūrėjas, kuratorius, filosofas, dažnai vadinamas amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu. Šiuo metu gyvena ir dirba Niujorke.

A. Marčėnas poezijos mėgėjų neretai pavadinamas vienu geriausių dabarties lietuvių poetų. Neatsitiktinai, nes jis yra iš tų retų poetų, kurie kuria taip kaip gyvena ir gyvena taip kaip kuria. Jo gyvenimui ir kūrybai būdingas labai savitas autoironijos jausmas. A. Marčėnas – vienas iš nedaugelio lietuvių poetų, šiuolaikiškai rašydamas apie dabartį, laikosi formos reikalavimų, jis atgaivino lietuvių poezijoje ir soneto žanrą. 

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Pasaulio kinematografininkų akyse J. Mekas – kultinė avangardinio kino figūra. Yra prestižinių mokslo ir akademinių įstaigų garbės daktaras bei profesorius, tarptautinių kino festivalių laureatas, apdovanotas reikšmingomis premijomis, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi už Lietuvos vardo garsinimą, tarpvalstybinių santykių puoselėjimą ir plėtojimą. Tarptautinį pripažinimą Mekas pelnė ir už originalią poetiką. Literatūrinę Meko kūrybą reprezentuoja eilėraščiai, novelės, esė žanro proza bei ankstyvuoju laikotarpiu su broliu parašytos pasakos.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Algimantas Mikuta

Lietuvos poetas, vertėjas.

Sigitas Parulskis

Poetas, prozininkas, dramaturgas, eseistas, vertėjas, kritikas.

Poeto kūryboje ryškus filosofiškas, paradoksalus mąstymas, tikėjimas gyvenimo išmintimi, baladei, pasakėčiai būdingi vaizdai, būdinga ekspresyvus dinamiškas stilius, pagrįstas konkrečia detale, netikėti kontrastai, pasitaiko grotesko. Visa Mikutos kūryba paženklinta tikrumo gelmės siekiu. A. Mikuta – vienas iš nedaugelio kūrėjų, likęs ištikimas „tradicinei“ eiliavimo formai, rimui ir ritmui. Pagal jo poeziją sukurta daug dainų.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Į literatūrą žengęs eilėraščių rinkiniu „Iš ilgesio visa tai“, šiandien rašytojas yra kelių esė knygų bei trijų romanų autorius. Pirmasis S. Parulskio romanas „Trys sekundės dangaus“ šiuo metu yra bene labiausiai verčiamas į kitas kalbas lietuvių autorių kūrinys. Rašytojas yra pastabus, reiklus, ironiškas kritikas, savo straipsnius ir recenzijas spausdinantis spaudoje.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Doc. Rolandas Rastauskas

Dramaturgas, poetas, eseistas, vertėjas, performeris. Klaipėdos universiteto docentas.

Dr. Kristina Sabaliauskaitė

Dailės istorikė, rašytoja, žurnalistė, menotyros mokslų daktarė.

RoRa prisistatantis rašytojas pasižymi neeiliniu žodžio valdymo talentu, sveika ironija, taikliomis įžvalgomis. Bene pirmasis mūsų šalyje pademonstravo eseistikos žanro galimybes. Be eseistikos ir poezijos, yra žinomas kaip įvairių performansų autorius ir dalyvis, improvizatorius tekstu, vaizdu ir garsu. Daugelio tarptautinių kultūros ir šiuolaikinio meno projektų bei konferencijų dalyvis, teatro festivalių konsultantas ir vertinimo komisijų narys.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Atgaivindama istorinio romano žanrą Lietuvoje, 2008 m. debiutavo romanu „Silva rerum“, tapusiu dešimties leidimų sulaukusiu bestseleriu ir pripažintu „literatūros įvykiu“ Lietuvoje. Įvertintas kritikų ir kultūros istorikų, romanas skaitytojus pavergė autentišku, daugiasluoksniu, magišku ir įtraukiančiu pasakojimu apie XVII a. (1659-1667) atmosferą. Populiarių istorinių romanų autorė Kristina Sabaliauskaitė turbūt yra pirmoji lietuvių autorė, dėl kurios leidyklos varžėsi lyg aukcione.

 

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Kazys Saja

Lietuvių rašytojas, dramaturgas, prozininkas, įvairių kultūros leidinių straipsnių autorius, visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios akto signataras.

Saulius Šaltenis

Prozininkas, dramaturgas, publicistas, redaktorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

Šešiasdešimtmetį skaičiuojantis Kazio Sajos kūrybos kelias tapo neatsiejama lietuvių literatūros, kultūros ir visuomeninio gyvenimo dalimi. Anot literatūros kritiko V. Kukulo, K. Saja savo kūrybos stiliumi tarsi pralenkė laiką. Jei 1975 m. Tarybų Sąjungoje būtų kas pripažinęs postmodernizmo srovę, tai pirmuoju atstovu neabejotinai būtų K. Saja su knyga „Po to, kai jie pavirto medžiais“. Rašytojo smulkioji proza – tai, ką vėliau visame pasaulyje išgarsino Lotynų Amerikos rašytojai, pradedant Gabrieliu Garsija Markesu ir baigiant 2010 m. Nobelio literatūros premijos laureatu iš Peru Mario Vargas Llosa.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Saulius Šaltenis – vienas iš tų, kurie ženkliai modernizavo mūsų prozą ir dramą. Tai jaunatviškos dvasios rašytojas, XX a. antros pusės lietuvių literatūros kontekste išsiskyręs platesniu kultūriniu akiračiu, minties lankstumu, didesne vidine laisve. Iš jaunatviškos nuotaikos kilusi Sauliaus Šaltenio kūryba peržengė literatūros ribas – ji gaivino, išjudino ir nušvietė niūroką sovietinės Lietuvos kultūrinį gyvenimą, teikė optimizmo, įteisino naują pilietinio pasipriešinimo formą – žmogų išlaisvinantį juoką. S. Šalteniui būdinga stipri tautinė savimonė, gyvas ryšys su gamta.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Vytautė Genovaitė Žilinskaitė

Lietuvos prozininkė, humoristė, vaikų literatūros rašytoja.

 

Išgarsėjo humoro ir satyros kūriniais, išsiskyrusi iš kitų šio žanro autorių kaip savito, subtilaus ir intelektualaus braižo kūrėja. Jos kūryba pagrįsta paradoksaliomis situacijomis, išradingai supinta fantazijos ir realybės darna. Siužetuose (net knygose vaikams) persišviečia keletas sluoksnių – buitinis, socialinis, kultūrinis, filosofinis. Toks daugiaprasmis kūrinys stipriau paveikia vaizduotę, jaunąjį skaitytoją skatina mąstyti, ugdo savistabą. Rašytoja dažnu atveju pasitelkia alegoriją, per ją įprasmindama šiuolaikinę tikrovę.

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

 

† Šviesaus atminimo rašytojai...

Romualdas Granauskas (1939–2014)

Lietuvos prozininkas, dramaturgas, eseistas.

Icchokas Meras (1934–2014)

Prozininkas, scenaristas. 

XXa. antros pusės lietuvių rašytojo, realisto, moderniosios prozos atstovo, vadovėlinio „Gyvenimo po klevu“ autoriaus Romualdo Granausko kūryba nuspalvinta žemaitiško kolorito. Lietuvos sostinėje gyvenantis rašytojas dažnai vadinamas nykstančios senosios Žemaitijos kultūros metraštininku. Rašytojas sukūrė paminklą nykstančiam senajam kaimui, atskleidė agrarinės kultūros esmę, užčiuopė giliausias jos šaknis. Nacionalinės premijos laureatas R. Granauskas yra sukūręs ir kino scenarijų. Tai nepamirštami „Sodybų tuštėjimo metas“ (1976 m.), „Vasara baigiasi rudenį“ (1981 m.), „Neapykantos pamokos“ (1983 m.).

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

Prieš 40 metų į Izraelį iš Lietuvos pasitraukęs Icchokas Meras yra pavadintas „vienu didžiausių mažojo romano meistrų“. Jis – plačiausiai pasaulyje žinomas lietuvių rašytojas. Jo kūriniai išversti į daugiau kaip dvidešimt kalbų, lig šiol tebeleidžiami visame pasaulyje. Rašė ir teberašo tik lietuviškai. I. Meras – neoficialus Lietuvos kultūros atašė Izraelyje. Jo pastangomis užmegzti ryšiai tarp Lietuvos ir Izraelio Švietimo ir kultūros ministerijų, Rašytojų sąjungų, Nacionalinių bibliotekų. 

(skaityti plačiau / balsuoti / komentuoti)

 

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!