Menininkai - Robertas Keturakis

299
Keturakis

Robertas Keturakis

Lietuvos poetas, prozininkas, eseistas, publicistas, vertėjas. VDU leidyklos vyr. redaktorius.

Yra išleidęs dvidešimt knygų, jo kūryba versta į latvių, estų, gruzinų, lenkų, ukrainiečių, rusų, armėnų, vengrų, kirgizų, italų kalbas. Rūpinasi rašytojų, buvusių tremtinių kūryba. Tautos kultūrai daug nusipelnė ir savo visuomenine veikla.

Poetas visada buvo ir yra atidus jaunųjų kūrybai, ne vieną pradedantį literatą palydėjo į kūrybos kelią. Jis konsultuoja, pataria, padrąsina, redaguoja, rašo įvadinius ir palydimuosius straipsnius jaunųjų rašytojų knygoms ar kūrybai periodikoje, dažnai dalyvauja knygų pristatymuose. Pats parašęs ne vieną straipsnį apie literato ugdymą ir talentą, mato šio darbo prasmę. Buvo aktyvus Lietuvos Sąjūdžio dalyvis, iškilus pavojui Lietuvos laisvei prisidėjo prie Kauno inteligentijos protesto prieš okupaciją leidinyje „Sausis`91“, rašė straipsnius ir poeziją šia aktualia tema. Vadovauja Kauno Maironio gimnazijos kūrybinei bendrijai „Sietynas“, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos borutaičių draugijai. Nuo 1998 m. iki šių dienų redaguoja „Kauno istorijos metraštį“.  

 

Įvertinimai

1988 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.

2001 m. laikraščio „Lietuvių balsas“ konkurso antroji premija už knygą „Kulka Dievo širdy“.

2003 m. „Gerumo plyta“ – Kauno miesto savivaldybės mero apdovanojimas už gerus darbus visuomenės labui.

2005 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

2006 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už poezijos knygas „Trys lelijos šventam Kazimierui“ bei „Ir niekad vėlai“.

2010 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už eilėraščių rinkinį „Nuprausti mėnesienos“.

2012 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!