Menininkai - Vytautė Genovaitė Žilinskaitė

174
ZilinskaiteZiziunas0

Vytautė Genovaitė Žilinskaitė

Lietuvos prozininkė, humoristė, vaikų literatūros rašytoja.

Išgarsėjo humoro ir satyros kūriniais, išsiskyrusi iš kitų šio žanro autorių kaip savito, subtilaus ir intelektualaus braižo kūrėja. Jos kūryba pagrįsta paradoksaliomis situacijomis, išradingai supinta fantazijos ir realybės darna. Siužetuose (net knygose vaikams) persišviečia keletas sluoksnių – buitinis, socialinis, kultūrinis, filosofinis. Toks daugiaprasmis kūrinys stipriau paveikia vaizduotę, jaunąjį skaitytoją skatina mąstyti, ugdo savistabą. Rašytoja dažnu atveju pasitelkia alegoriją, per ją įprasmindama šiuolaikinę tikrovę.

Nuo 1950 m. spausdina kūrybą. 1955–1961 m. žurnalo „Jaunimo gretos“ literatūrinė darbuotoja, 1961–1966 m. Literatūrinio skyriaus vedėja. 1961 m. išleidusi eilėraščių rinkinį „Nesustok, valandėle“, perėjo prie prozos. Nuo 1963 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Nuo 1966 m. rašytoja profesionalė. Pagal Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“ parašė scenarijų kino filmui „Tas prakeiktas nuolankumas“ (rež. Algirdas Dausa, 1970 m.). Kūryba versta į anglų, vokiečių, lenkų, čekų, slovakų, rusų, bulgarų, portugalų, moldavų, vengrų, latvių ir kt. kalbas. Jos humoristinės knygos, atskiri kūriniai periodikoje ir rinkiniuose išėjo daugiau kaip dvidešimčia kalbų.

 

Vytautė Žilinskaitė suaugusiųjų literatūroje garsi kaip daugybės kandžių humoreskų rašytoja, satyrikė. Vaikų literatūroje žinomi jos apsakymai, literatūrinės pasakos, eilėraščiai ir kelios pjesės. Rašytoja dažniausiai pasakoja ne istorijas, o svarsto kokią nors problemą, ji „filosofuoja“ pasirinkta tema, naudodamasi stulbinančiomis hiperbolėmis, fantastiškais įsivaizdavimais, kurdama absurdiškas situacijas. „Vytautė Žilinskaitė gana esmingai pakeitė lietuviškojo sąmojo pobūdį, intelektualizuodama jo ištakas ir išraišką dabartinės prozos ir poezijos dvasia“, – rašė Vytautas Kubilius 1995 metais.

 

Įvertinimas

1964 m.  Žurnalistų sąjungos premija.

1972 m. rašytojai įteikta Respublikinė valstybinė premija už humoristinius kūrinius.

1979 m. Respublikinė valstybinė premija už knygą vaikams „Robotas ir peteliškė“.

1980 m. suteiktas nusipelniusios kultūros veikėjos vardas.

Net du kartus rašytoja gavo Šarūno Marčiulionio premiją už geriausią vaikų literatūros kūrinį (1997 ir 2001 m.).

Vytautė Žilinskaitė keletą kartų yra laimėjusi geriausios metų knygos vaikams premiją ir IBBY Lietuvos skyriaus karūną.

2007 metais Švietimo ir mokslo ministerija jai skyrė Vaikų literatūros premiją.

Geriausios 2007 m. vaikų knygos laureatė.

2008 m. jos apysaka „Kintas“ įrašyta į Tarptautinės vaikų knygos tarybos (IBBY) garbės sąrašą.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!