Žurnalistai - Vilius Kavaliauskas

182
Vilius Kavaliauskas

Vilius Kavaliauskas

Lietuvos žurnalistas ir kolekcininkas.

Žurnalistas, vėliau tapęs ministro pirmininko Algirdo Brazausko patarėju, ištikimas Lietuvos vertybių kolekcionierius: daugelį metų dalelytėmis rinko medžiagą apie Lietuvos savanorius, medalių ir ordinų eskizus, archyvines nuotraukas, apdovanotųjų portretus, istorinių dokumentų kopijas. Kaupė informaciją apie 1918–1940 metų laikotarpio istorinius faktus. Medžiagą padėjo rinkti Olandijos, Čekijos, Prancūzijos ir kitų šalių kolekcionieriai, leidę autoriui naudotis jų sukaupta medžiaga ir privačiais archyvais. 

1973 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete.

1972–1984 m. ir 1988–1990 m. – laikraščio „Tiesa“ korespondentas, politikos apžvalgininkas. 1984–1988 m. – savaitraščio „Moscow News“ korespondentas Niujorke.

1990–1991 m. – ELTA generalinio direktoriaus pavaduotojas. 1991–1992 m. buvo daugelio užsienio periodinių leidinių ir informacijos agentūrų bendradarbis.

1992–1993 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento, 1993–1994 m. – Lietuvos Respublikos Seimo, 1994–1997 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos atstovas.1997 m. – valstybės konsultantas užsienio informacijos klausimais.

1997–2001 m. – laisvas žurnalistas, užsienio leidinių korespondentas, TV laidos vedėjas.

2002–2008 m. – Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjas ryšiams su visuomene. 1989–2001 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas.

Lietuvos-Europos instituto steigėjas ir valdybos narys. Ričardo Mikutavičiaus fondo pirmininko pavaduotojas.

Yra sukaupęs vertingą Baltijos šalių valstybinių apdovanojimų kolekciją, surengė jos parodas Danijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir kitur.

 

Bibliografija

„Suokalbis, dokumentų rinkinys apie Molotovo-Ribentropo paktą“, 1989 m.

„Lietuvos pašto ženklai 1913–1940“, 1991 m.

„Ordinai ir medaliai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje 1918–1940 m.“, 1997 m.

„Už nuopelnus Lietuvai“, 2 t. 2001–2003 m.

 

Įvertinimai

1990 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos premija už publikacijas apie Ribentropo–Molotovo paktą.

2004 m. Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius

2004 m. Estijos Marijos žemės ordino Komandoro kryžius

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!