Žurnalistai - Vidas Rachlevičius

164
10

Vidas Rachlevičius

Lietuvos žurnalistas, verslo ir gyvenimo būdo žurnalo „Versus“ redaktorius.

Lietuvos žurnalistas, daugiau nei tris dešimtmečius paskyręs darbui šalies spaudoje. Patyręs redaktorius ėjo aukštas pareigas tokiuose reikšminguose šalies laikraščiuose bei žurnaluose kaip „Tiesa“, „Lietuvos rytas“, „Laikinoji sostinė“, „Lietuvos žinios“, „Verslo žinios“, „Verslo klasė“ ir kt.

Vidas Rachlevičius gimė 1961 m. gegužės 8 d. Kaune. 1979-aisiais baigė to meto Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą (dabar Vilniaus S. Nėries gimnazija) ir įstojo studijuoti žurnalistikos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Jame 1984 m. ir įgijo žurnalisto specialybę.

Dar studijuodamas žurnalistiką, Vidas Rachlevičius 1980 metais pradėjo dirbti visuomeninio-politinio dienraščio „Tiesa“ redakcijoje teletaipininku, budinčiojo sekretoriaus pavaduotoju, vėliau, nuo 1982-ųjų, – dienraščio Užsienio informacijos skyriaus korespondentu, vyresniuoju korespondentu (1986–1987 m.). 

Vėliau, 1987–1990 metų laikotarpiu, žurnalistas ėjo laikraščio „Komjaunimo tiesa“ Užsienio informacijos skyriaus vedėjo pareigas. 1990 m. sausio 1 d. „Komjaunimo tiesą“ pakeitus dienraščiui „Lietuvos rytas“, Vidas Rachlevičius tapo jo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, 1990–1991 m. redagavo „Lietuvos ryto“ priedą jaunimui „Mes!“.

1995–1997 m. dirbo dienraščio „Laikinoji sostinė“ vyriausiuoju redaktoriumi, 1998 m. vadovavo laikraščiui „Lietuvos žinios“, vėliau – „Verslo žinios“, „Verslo klasė“.

Nuo 2009 m. žurnalistas dirba pirmojo Lietuvoje „premium“ kategorijos žurnalo „Versus“ redaktoriumi. Patyrusio žurnalisto redaguojamas žurnalas skirtas intelektualiam, aukštesnes pajamas gaunančiam skaitytojui, kurio netenkina paviršutiniškos informacijos srautas, dominuojantis šalies žiniasklaidoje. Vido Rachlevičiaus vadovaujami žurnalo kūrėjai siekia formuoti kokybiškai naują solidžios ir patikimos žurnalistikos kryptį, ugdyti kritiškai mąstantį skaitytoją. 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!