Žurnalistai - † Romas Sakadolskis

Sakaldolskis

† Romas Sakadolskis

1947.05.21 – 2016.02.25

JAV ir Lietuvos žurnalistas, tarptautinės radijo stoties „Amerikos balsas“ reporteris.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto lektorius, GŽI internetinio portalo, siekiančio aukštesnių žurnalistinės etikos standartų, draugijos narys. R. Sakadolskio moksliniai interesai apima žurnalistikos etiką, spaudos laisvės problematiką, valstybės ir verslo interesus žiniasklaidoje, objektyvumo problematiką, informacinį raštingumą.

Nuo 1973 m. – radijo kompanijos „Amerikos balsas“ lietuvių redakcijos Vašingtone bendradarbis, nuo 1977 m. – Vidurio Vakarų biuro Čikagoje reporteris, lietuviškų laidų vedėjas, nuo 1994 m. – „Amerikos balso“ žurnalistas. Atvykęs į Lietuvą tapo Žurnalistikos instituto lektoriumi.

1966 m. Pasaulio lietuvių jaunimo 1-ojo kongreso darbuotojas, 1972 m. 2-ojo kongreso pirmininkas. Bendradarbiavo „Margučio radijo“ programose, nuo 1968 m. rašo lietuvių spaudoje. 1977–1979 m. – leidinio „Pasaulio lietuvis“ redakcijos narys.

GŽI internetinio portalo, siekiančio aukštesnių žurnalistinės etikos standartų, draugijos narys, visuomeninės organizacijos „Piliečių Santalka“ tarybos narys, 2006–2009 m. – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narys.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!