Žurnalistai - Prof. dr. Žygintas Pečiulis

144
peciulis

Prof. dr. Žygintas Pečiulis

Žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorius.

Žurnalistikos teoretikas ir praktikas, Lietuvos aukštosiose mokyklose dėsto įvairias žurnalistines disciplinas, rašo medijų analizės temomis periodinėje spaudoje, septynių komunikacijos srities knygų autorius.

Žurnalistinė veikla

1979 m. baigęs žurnalistikos studijas Vilniaus universitete dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje (televizijos laidų redaktoriumi ir vedėju, radijo laidų vedėju, savaitraščio „Kalba Vilnius“ apžvalgininku). Nuo 2000 m. dirba „Lietuvos ryto“ savaitinio priedo „TV antena“ apžvalgininku. Rašo medijų analizės temomis periodinėje spaudoje.

1987 metais apgynė disertaciją „Lietuvos televizijos teatras. 1957–1982“. Nuo 1988 metų dirba Vilniaus universitete. 2007 metais atliko habilitacijos procedūrą tema „Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės metmenys“. Stažavosi Prancūzijos visuomeninėje televizijoje FR2, stažavosi ir skaitė paskaitas Fribūro universitete (Šveicarija), Prancūzijos spaudos institute (Paryžiaus 2-asis universitetas Pantheon Assa), Paryžiaus 3-ajame universitete (Sorbonne Nouvelle).

Yra paskelbęs straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose. Išleido knygas „TV dramaturgija“ (1993 m.), „Videoteatras“ (1994 m.), „Televizija: istorija, teorija, technologija, žurnalistika“ (1997 m.), „Televizijos žurnalistika“ (2002 m.), „Efektyvi komunikacija“ (2004 m., knyga pripažinta geriausiu metų mokslo populiarinimo darbu), „Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną“ (2007 m.), „Vienadienių drugių gaudymas. Iš TV apžvalgininko užrašų“ (2012 m.).

 

Kita veikla

Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorius.

Nuo 2008 metų eina profesoriaus pareigas, Vilniaus universitete ir kitose aukštosiose mokyklose dėsto medijų istorijos ir teorijos, televizijos analizės, vaizdo ir garso raiškos žurnalistikos, efektyvios komunikacijos dalykus. Konsultuoja valstybės įstaigas, Lietuvos ir užsienio nevyriausybines organizacijas viešosios komunikacijos klausimais.

Vilniaus universiteto Senato narys.

LRT tarybos narys.

Lietuvos mokslo tarybos ir tarptautinės „Lituanistikos“ bazės ekspertas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!