Žurnalistai - Dr. Andrius Navickas

167
navickasbfl

Dr. Andrius Navickas

Lietuvos žurnalistas, internetinio naujienų portalo „Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius ir direktorius, religijotyrininkas, humanitarinių mokslų (filosofijos krypties) daktaras.

Žurnalistas pasižymi kaip sąžiningos, objektyvios ir principingos žiniasklaidos atstovas, jo ilgametis darbas puoselėjant krikščioniškąsias vertybes viešojoje erdvėje, kuriant bei plėtojant interneto dienraštį „Bernardinai.lt“ yra ne kartą apdovanotas ir vertinamas skaitytojų. Dr. Andrius Navickas – 2010-ųjų „Metų tolerancijos žmogus“, Stasio Lozoraičio premijos laureatas.

A. Navickas vadovauja prieš 9 metus Vilniaus pranciškonų bendruomenės įkurtam interneto portalui „Bernardinai.lt“, kuris nuolat skleidžiasi įvairiomis iniciatyvomis, telkia vis platesnį bendradarbių ir skaitytojų ratą: redakcija kas ketvirtį leidžia žurnalą „Kelionė su Bernardinai.lt“ bei knygas, redakcijos projektas yra ir internetinė televizija bernardinai.tv. „Bernardinai.lt“ veiklos principai: kartu ieškoti tiesos, stengtis geriau pažinti save ir pasaulį, kuriame gyvename, skelbti ir liudyti krikščioniškas vertybes, pasitelkiant modernias viešosios komunikacijos priemones, o šūkis – „Užuot keikus tamsą, uždekime žvakę“. Labai gerai bernardinus.lt nusako ir vienas iš pagrindinių jų veiklos principų – padėti susigaudyti informacijos jūroje, padėti ne tik sužinoti, bet ir suprasti, tačiau kartu priminti atsakomybę skaitytojams ir žiūrovams galvoti ir apsispręsti patiems.

 

Studijos

Andrius Navickas baigė Vilniaus S. Neries vidurinę mokyklą. Nuo 1990 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete studijavo filosofiją, filosofijos magistras. VU Religijos studijų ir tyrimų centre baigė religijos studijas, religijos studijų magistras. 2006 m. apgynė disertaciją tema „Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“, humanitarinių mokslų (filosofijos krypties) daktaras.

 

Kita veikla

Andrius Navickas yra nevyriausybinės pilietinės iniciatyvos Piliečių Santalka tarybos narys, straipsnių apie Lietuvos politines, kultūrines, edukacines aktualijas autorius, knygų sudarytojas, pilietinės akcijos „Neišduok“ signataras, Pilietinės visuomenės instituto „Civitas“ organizuojamų viešųjų diskusijų dalyvis. Yra vienas iš Gži internetinio portalo, siekiančio aukštesnių žurnalistinės etikos standartų, draugijos narių.

 

Įvertinimas

2010 m. Lietuvos žurnalistų draugijos įteikta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

2010-ųjų „Metų tolerancijos žmogus“ – japonų diplomato Čijunės Sugiharos vardo fondo „Diplomatai už gyvybę“ nominacija.

2013 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimas už daugiašakę ir vaisingą raišką medijose, ypač kuriant bei plėtojant interneto dienraštį bernardinai.lt, kuris nuolat skleidžiasi įvairiomis iniciatyvomis, telkia vis platesnį bendradarbių ir skaitytojų ratą, viešumoje atverdamas „liudijimo, dialogo ir bendro tiesos ieškojimo“ erdves.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!