visuomene Ona Gustiene2

Ona Gustienė

Nevyriausybinės organizacijos „Dingusių žmonių šeimų paramos centro“ (DŽŠPC) įkūrėja ir centro Tarybos pirmininkė.

 

Savo veikla siekia, kad Lietuvoje sumažėtų be žinios dingusių ir nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių žmonių skaičius, o visi nukentėję gautų visapusišką pagalbą ir palaikymą. Rūpinasi nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis integracija, konsultuoja dingusių žmonių artimuosius.

Nevyriausybinė organizacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“ įkurta 1996 m. be žinios dingusių žmonių tėvų ir artimųjų iniciatyva. Susivienyti paskatino neoperatyvi dingusių žmonių paieška Lietuvoje, kai laiku neatliekami neatidėliotini paieškos veiksmai. Ypatingą vaidmenį, organizuojant sklandų ir nenutrūkstamą kolektyvo darbą atlieka jau 15 metų organizacijos darbui vadovaujanti Ona Gustienė – vykdo lobistinę veiklą, koordinuoja pagalbą dingusių žmonių šeimoms ir prekybos žmonėmis aukoms. 1997 m. jos pastangomis pradėta teikti pagalba nuo prekybos žmonėmis nukentėjusioms moterims, 2001 m. įkurta pirmoji Lietuvoje moterų prieglauda, taip pat sukurta nemokama pagalbos telefonu linija potencialioms prekybos žmonėmis aukoms ir be žinios dingusių žmonių artimiesiems. DŽŠPC veikla yra plačiai pripažinta ir teigiamai įvertinta Lietuvoje bei užsienyje.

 

Įvertinimai

2002 m. JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras apdovanojo DŽŠPC už ypatingus nuopelnus teisingumo ir socialinės pažangos srityje (UNODC „United Nations Vienna Civil Society Award“).

2006 m. centrui įteiktas LR vidaus reikalų ministro padėkos raštas už įvykdytą projektą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje.

2006 m. LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos ir NVO konfederacijos vaikams padėka už nuoširdžią pagalbą, padedant Lietuvos vaikams.

2007 m. O. Gustienė nominuota „Lietuvos Garbės“ nominacijai už veiklą prieš prekybą žmonėmis.

2008 m. O. Gustienei įteiktas LR vidaus reikalų ministerijos vardinis medalis.

2010 m. O. Gustienė nominuota „Metų moters rinkimuose“, kuriuos organizuoja žurnalas „Moteris“, ir apdovanota „Nematomo darbo“ kategorijoje.

2013 m. LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas apdovanojo centro vadovę Oną Gustienę padėkos raštu už ilgametę veiklą ir rūpinimąsi nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis aukomis.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!