Mokslininkai - Prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas

103
gulbinas

Prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas

Profesorius, Fizikos instituto vyriausiasis mokslinis darbuotojas, Molekulinių darinių fizikos laboratorijos Eksperimentinės nanofizikos skyriaus vedėjas.

Atlieka ultrasparčiųjų relaksacinių vyksmų molekulinėse kietosiose medžiagose ir polimeruose tyrimus. Domėjimosi sritis: lazerių fizika, netiesinė optika, molekulinė optika, sužadintų krūvininkų relaksacijos, transformacijos ir pernešimo reiškiniai organinėse molekulėse. 

Publikacijos

Paskelbta virš 100 mokslinių darbų. 

 

Tarptautinė mokslinė veikla

Stažavosi ir dirbo mokslinį darbą Umea universitete (Švedija, 1992 m.) ir Saclay atominių tyrimų centre (Prancūzija, 1995 m.), Taivano nacionaliniame universitete, Ričmondo (JAV) universitete.

 

Narystė

Lietuvos fizikos žurnalo redkolegijos narys.

 

Įvertinimai

2002 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Energijos virsmai šviesa sužadintose puslaidininkinėse medžiagose ir nanodariniuose (1985–2001 m.)“ (kartu su Sauliumi Antanu Juršėnu, Gintautu Tamulaičiu, Artūru Žukausku).

Dotacija projektui „Ultrasparčių fotoelektrinių vyksmų organinės elektronikos medžiagose tyrimas optiniais metodais“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!