Mokslininkai - Prof. habil. dr. Kęstutis Valentinas Nastopka

195
nastopka

Prof. habil. dr. Kęstutis Valentinas Nastopka

Lietuvos literatūrologas, literatūros kritikas, vertėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, nuo 1992 m. – Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotinių studijų centro profesorius. 

K. Nastopka yra kone labiausiai pripažintas lietuvių semiotikos tyrinėtojas, Vilniaus universitete su kolegomis tęsiantis Prancūzijoje gyvenusio garsaus lietuvio Algirdo Juliaus Greimo pradėtą mokslinį projektą – semiotikos teorijos tyrimus ir metodo taikymą literatūros, meno, mitologijos, socialinio gyvenimo tyrinėjimams.

Nuo 1985 m. – filologijos mokslų daktaras. 1966–1972 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, nuo 1972 m. – Vilniaus pedagoginio instituto (nuo 1992 m. Vilniaus pedagoginis universitetas) dėstytojas, 1989–1991 m. – Lietuvių ir užsienio literatūros katedros, 1991–1996 m. – Visuotinės literatūros katedros vedėjas. Nuo 1992 m. – ir Vilniaus universiteto dėstytojas, 1998–2005 m. – Literatūros teorijos (nuo 2002 m. Literatūros teorijos ir istorijos) katedros vedėjas, 2007–2008 m. – A. J. Greimo semiotinių studijų centro vedėjas, nuo 1992 m. – profesorius. Greimo centro rengiamų tarpdisciplininių seminarų vadovas. Taip pat palaiko glaudžius ryšius su A. J. Greimo mokiniais ir bendradarbiais Vakarų Europoje – Ericu Landowskiu, Jacques Fontanille, Paolo Fabbri.  K. Nastopka išleido keletą semiotiniams tyrinėjimas skirtų knygų, parengė leidimui svarbių A. J. Greimo darbų, išvertė jo veikalą „Struktūrinė semantika“, profesoriaus straipsniai nuolat publikuojami žurnaluose „Baltos lankos“, „Žmogus ir žodis“.  Viso sukūrė: 6 knygas, 9 straipsnius recenzuojamuose tarptautiniuose leidiniuose, 8 straipsnius Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 9 kitas publikacijas. Nuo 1971 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

 

Interesų sritys: semiotika, literatūros teorija, mitologija, komparatyvistika, lietuvių literatūra.

 

Pedagoginė veikla

Dėstomi kursai: semiotikos teorija, semiotikos istorija, reikšminė diskursų analizė, mitologija ir literatūra, mito kritika, kultūros semiotika, pasijų semiotika, veiksmo etika ir estetika. Kartu su kolegomis užaugino tris VU semiotikos magistrantų kartas ir subūrė per beveik dvi dešimtis metų išugdytų literatūros žinovų, semiotikos tyrimo metodo interpretatorių. 

 

Įvertinimas

1974 m. Lietuvos komjaunimo premija už studiją „Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai“.

1986 m. LTSR valstybinė premija už studiją „Lietuvių eilėraščio poetika“.

1997 m. Trijų žvaigždžių ordinas.

2007 m. Prancūzijos Akademinių Palmių Kavalieriaus ordinas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!