Mokslininkai - Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius

293
EgidijusAleksandravicius

Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius

Lietuvių istorikas, publicistas, kultūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU Istorijos katedros profesorius. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos instituto direktorius.

Lietuvoje žinomas viešasis intelektualas, daugelio knygų Lietuvos istorijos tema autorius. Mokslinių interesų kryptys: Lietuvos XIX a. kultūros istorija, Lietuvos istoriografija, lietuvių išeivijos istorija. 

Pedagoginė veikla

1993 m. dirbo vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus universitete, yra dirbęs ir Helsinkyje. 1994–1998 m. dirbo VDU HMF dekanu. Nuo 1997 iki 2001m. buvo prorektoriumi aukštosioms studijoms, 2000–2004 m. – VDU Senato pirmininku.

Dėstomi dalykai: Lietuvos istoriografija, Lietuvos visuomenė XIX amžiuje, intelektualinė lietuvių egzilio istorija. Šiuo metu, šalia darbo VDU, nuolat keliauja su paskaitomis po įvairius Europos universitetus, dažniausiai į Boloniją ir Varšuvą.

 

Publikacijos

Septynių monografijų autorius ir bendraautoris, paskelbęs virš šimto straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje.

 

Kita veikla

1993–2002 m. buvo Atviros Lietuvos Fondo valdybos narys, keletą paskutinių metų – valdybos pirmininkas.

Pasaulio lituanistų asociacijos valdybos narys.

Lietuvos istorijos draugijos narys.

Žemaičių kultūros draugijos narys.

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys.

Akademinio žurnalo „Darbai ir dienos“ (VDU) redaktorius, žurnalo „Metmenys“ (JAV) redakcinės kolegijos narys, testinių leidinių „Kauno istorijos metraštis“, „Egzodo archyvas“, „Lietuvos istorijos metraštis“, „Kultūros barai“ redakcijos narys.

 

Įvertinimas

2009 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius.

2001 m. Lenkijos Ordino už nuopelnus Riterio kryžius.

1992 m. Simono Daukanto premija už knygą „Prieš aušrą. Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!