Mokslininkai - Prof. habil. dr. Donatas Surgailis

169
Donatas Surgailis

Prof. habil. dr. Donatas Surgailis

Lietuvos matematikas, profesorius, habilituotas matematikos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Atsitiktinių procesų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, skyriaus vedėjas, LMA tikrasis narys.

Dešimtmečio matematiku vadinamas prof. D. Surgailis išplėtotojo procesų teoriją. Tikimybių–procesų teorija yra labai svarbi fizikos, dalelių modeliavimo, finansų ir draudos matematikos srityse. Prof. D. Surgailio atradimai padeda tiksliau prognozuoti chaotiškus gamtos reiškinius. Jo tyrimų laukas: ilgalaikės atminties matematiniai modeliai ir tolimos priklausomybės procesų ribinės teoremos, statistinių parametrų įverčiai ir hipotezių tikrinimas, poligoniniai Markovo laukai, Burgeso lygties statistinių sprendinių asimptotika.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės prof. D. Surgailio mokslinės veiklos sritys: atsitiktinių laukų teorija (Markovo laukai, automodelūs laukai); self similar ir tolimos priklausomybės procesai; trupmeninis integravimas; FARIMA, ARCH  laiko eilutės; ekonometriniai modeliai su režimų  kaita ir tolima atmintimi; netiesinių funkcionalų ir statistikų ribinės teoremos; stabilūs ir begalinės dispersijos procesai; Burgerso lygties statistinių sprendinių asimptotika; stochastinio integravimo teorija  ir kt.

Profesorius stažavosi ir dirbo kviestiniu profesoriumi Romoje, Bochume, Oksforde, Šiaures Karolinoje, Klivlende, Mičigane, Paryžiuje, Lilyje, Rio de Žaneire.

 

Mokslinės publikacijos

Profesoriaus mokslinių darbų rezultatai daugybę kartų buvo publikuoti geriausiuose pasauliniuose matematikos srities moksliniuose žurnaluose, profesorius kviečiamas juos pristatyti prestižinėse tarptautinėse matematikų konferencijose. Išleido monografiją „Large sample inference for long memory processes“ (bendraautoriai:  L. Giraitis, H. L. Koul; Imperial  College Press, London, 2012).

 

Kitos pareigos

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

MII Mokslinės tarybos narys.

 

Įvertinimai

1985 m. premija (kartu su H. Pragarausku) už darbų ciklą, kurių tyrimo objektas – automodelūs ir Markovo laukai.

2004 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Tolima priklausomybė: modeliai, ribiniai dėsniai, statistinės išvados“ (kartu su kolegomis).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!