Mokslininkai - Prof. habil. dr. Algirdas Jurgaitis

252
jurgaitis

Prof. habil. dr. Algirdas Jurgaitis

Lietuvos geologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. VU Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros profesorius-emeritas.

Vietinių mineralinių žaliavų išteklių geologinio ekonominio vertinimo pradininkas. Atlieka Lietuvos kvartero smėlingųjų nuogulų sedimentologinius tyrimus. 1996–2004 m. buvo valstybinės mokslo programos „Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė (Litosfera)“ koordinatorius. 

Nuo 1981 m. – geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras. 1999 m. – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. Nuo 1963 m. dirbo Geologijos ir geografijos institute, 1969–1980 m. – Mineralinių žaliavų ekonomikos sektoriaus vadovas, 1980–1983 m. – Kvartero geologijos ir naudingųjų iškasenų sektoriaus vadovas. 1983–1993 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas, nuo 1993 m. – profesorius. Lietuvos nacionalinio geologų komiteto pirmininko pavaduotojas, Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (INQUA) Lietuvos komiteto narys.

 

Bibliografija

„Lietuvos žvyrų genetiniai tipai ir litologija“ (1969 m., rusų k.).

„Pabaltijo fliuvioglacialinių nuogulų sluoksniuotos tekstūros“ (su kitais, 1982 m., rusų k.).

„Paskutinio žemyninio apledėjimo srities fliuvioglacialinių nuogulų litogenezė“ (1984 m., rusų k.).

„Ledyninių nuogulų litologija ir sedimentacija“ (su kitais, 1998 m.).

 

Įvertinimas

1998 m. Lietuvos geologų sąjungos garbės narys.

2007 m. VU Senato emerito diplomas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!