Mokslininkai - Prof. dr. Edita Sužiedėlienė

edita suz

Prof. dr. Edita Sužiedėlienė

Lietuvos biochemikė, profesorė, gamtos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja.

Profesorė Edita Sužiedėlienė atlieka mokslinius bakterijų atsparumo antibiotikams molekulinių mechanizmų tyrimus, publikuoja jų rezultatus prestižiniuose mokslo žurnaluose. Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, doktorantūros moksliniams projektams. 

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesorės mokslinės veiklos sritys: tiria, kokie saviti molekuliniai mechanizmai lemia bakterijų atsparumą antibiotikams, jo pernašą, evoliuciją; kuria jautrius molekulinius metodus greitai nustatyti patogeniškas bakterijas klinikinėje praktikoje, visuomenėje, kitose aplinkose; tiria bakterijų adaptacinius atsakus į aplinkos stresinius poveikius ir aplinkos signalų perdavimo kelius ląstelėje.

 

Pedagoginė veikla

Ilgametė VU dėstytoja, profesorė, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, doktorantūros moksliniams projektams. Vilniaus universiteto Molekulinės  biologijos bakalauro ir  magistro  studijų programų komitetų pirmininkė.

 

Kitos pareigos

Lietuvos biochemikų draugijos narė, JAV mikrobiologų draugijos  narė. 

 

Įvertinimas

2010 m. VU Rektoriaus Mokslo premijos laureatė.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!