Mokslininkai - † Prof. dr. Donatas Sauka

sauka2

† Prof. dr. Donatas Sauka

(1929 m. spalio 13 d. † 2015 m. gegužės 16 d.)

Lietuvių literatūrologas, tautosakos tyrinėtojas, rašytojas. VU Lietuvių literatūros katedros profesorius.

Profesorius buvo originalaus, impulsyvaus, aliuzijomis, minties šuoliais ir sinkopėmis išraizgyto kalbėjimo meistras.  Palikęs didelį įnašą į lietuvių folkloristiką, literatūrologiją, kultūros ir mentaliteto studijas. Jo vedami lyrikos seminarai įėjo į Vilniaus universiteto lituanistikos istoriją kaip sunkiai pralenkiamas dėstytojo erudicijos, pedagoginio meistriškumo, literatūrinės įžvalgos pavyzdys.

1948–1953 m. studijavo Vilniaus universitete lituanistiką. Studijų metais dirbo Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktoriumi, daugiausiai redagavo vaikų literatūrą. Studijuodamas taip pat išvertė į lietuvių kalbą keletą knygų (Ž. Morico, B. Polevojaus). 1956–1993 metais dirbo VU, dėstė tautosakos kursą, buvo lietuvių literatūros katedros vedėjas. Septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje Donatas Sauka su kitais VU dėstytojais vasaromis organizuodavo studentų ekspedicijas į Lietuvos kaimus. Jų metu studentai bendraudavo su vyresnio amžiaus kaimo žmonėmis, užrašinėdavo tautosaką (liaudies dainas, pasakas, eiles, patarles, mįsles). Už tokią veiklą Donatas Sauka kartais sulaukdavo neigiamų atsiliepimų iš anuometinės valdžios, tačiau ekspedicijos nebuvo uždraustos, o iš surinktos medžiagos buvo sudaromos tautosakos rinktinės. Parašė monografiją „Salomėjos Nėries kūryba. 1921-1940” (1957 m.), studiją „Tautosakos savitumas ir vertė” (1970 m.), vadovėlį aukštosioms mokykloms „Lietuvių tautosaka”, mokomąją priemonę studentams „Vestuvių lyrinės dainos”, Vinco Krėvės, Žemaitės apsakymų eseistinių interpretacijų, straipsnių apie lietuvių poetus, XX a. poezijos ir muzikos formų sąsajas ir kt. ). Už studiją „Fausto amžiaus epilogas“ (1998 m.). D. Saukai skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Visuomenės ir kultūros gyvenimo rūpesčiams skirta eseistikos knygelė „Noriu suprasti“ (1990 m.) ir straipsniai periodikoje, paskelbta ir vertimų.

 

D. Saukos darbai ir idėjos

Tautosakos menas; literatūros klasikos revizijos; poezija ir tautinis mentalitetas; kultūros antropologija; visuomenės ir kultūros kritiniai pjūviai.

 

Pedagoginė veikla

VU Lietuvių literatūros katedroje D. Sauka dėstė lietuvių tautosakos, lietuvių literatūros klasikos istorijos kursus, vedė specialiuosius lyrikos seminarus. Aplink profesorių būrėsi Filologijos fakulteto jaunieji rašytojai, tautosakininkai, kūrybingasis jaunimas.

 

Įvertinimas

1979 m. LTSR Aukščiausios tarybos prezidiumo Garbės raštas.

1990 m. Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas.

1998 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!