Mokslininkai - Prof. dr. Algimantas Patricijus Taškūnas

102
news0709081

Prof. dr. Algimantas Patricijus Taškūnas

Lietuvių kilmės Australijoje gyvenantis edukologas, lietuvybės ir lituanistikos populiarintojas, Tasmanijos universiteto profesorius emeritas, mokslo darbuotojas.

Žymus australijos lietuvių edukologas, lietuvių kalbos mokymo užsienyje prasmės skleidėjas, lituanistikos studijų Australijos žemyne steigėjas. Profesoriaus dėka australijoje pradėta dėstyti lietuvių kalba, australų studentai ėmė rengti disertacijas apie lietuvių kalbą, literatūrą ir pačią Lietuvą. Anglų kalba jo leidžiami žurnalai „Baltic news“, „Lithuanian paper“ skleidžia lietuvybę visame pietų pusrutulyje.

Algimantas Patricijus Taškūnas gimė ir augo Alytuje. Būdamas vos dešimties liko našlaitis, o keturiolikos emigravo iš Lietuvos. Po karo Vokietijoje baigė Eichšteto lietuviškąją gimnaziją ir 1949 metais išvyko į Australiją. Dirbo Vakarų Australijos geležinkeliuose, o vakarais studijavo trijuose Australijos universitetuose, baigė 4 fakultetus. Nuo 1972 metų dirbo Vakarų Australijos, vėliau Tasmanijos universitetų administracijoje, dėstė vadybą, darbo santykius, vokiečių kalbą mokslininkams.

 

Veikla

Pagrindinės profesoriaus mokslinių interesų sritys – lietuvių kalba ir literatūra. Nebūdamas nei lituanistas, nei kalbininkas, profesorius susidomėjo gimtąja kalba ir ėmė ją tyrinėti bei skleisti Australijoje. Parašė disertaciją, kurioje nagrinėjo, kodėl Australijos universitetuose nedėstomas lituanistikos kursas ir kaip šią padėtį būtų galima keisti.

38 universitetus turinčiame žemyne nebuvo lituanistikos katedros ar net mažesnių skyrių, skirtų Lietuvos ar Pabaltijo studijoms. Prof. dr. Algimanto Taškūno pastangomis ir privačiomis lėšomis 1987 metais viename seniausių Australijos universitetų – Tasmanijos universitete – buvo įsteigtas Lietuvių Studijų Sambūris (LSS). Sambūriui priklausantys Tasmanijos universiteto studentai, vadovaujami profesoriaus Taškūno, ėmė domėtis lietuvių kalba ir literatūra. Jie garsina Lietuvos vardą ruošdami mokslo darbus lietuviškomis temomis, skleidžia jas tarptautinių seminarų, konferencijų metu.  Šios lietuviškos organizacijos veikla lėmė tai, kad Tasmanijos universitete buvo parengta keliolika disertacijų ir stambesnių mokslo darbų apie Lietuvą, lietuvių kalbą ir lietuvius (pvz. 2007 m. australė rengė disertaciją apie poeto Antano Baranausko „Anykščių šilelį“).

Profesorius įsteigė metinę stipendiją australų studentams, rašantiems mokslinius darbus lituanistikos ar lietuvybės tematika, organizuoja lietuvių kalbos kursus, Tasmanijos universitete sukaupė unikalią lituanistikos biblioteką, kurioje yra per 1000 knygų apie Lietuvą įvairiomis kalbomis.

 

Leidiniai

1975–1990 m. profesorius leido ir pats redagavo žurnalą anglų kalba „Baltic news“, kuriame nušviesdavo pasauliui situaciją Lietuvoje. Ir šiuo metu profesorius redaguoja nuo 1987 m. leidžiamą žurnalą „Lithuanian Paper“, kuris iki šiol yra vienintelis akademinis lietuvių žurnalas anglų kalba visame Pietiniame žemės pusrutulyje.

Greta kitų darbų profesorius 1998 m. išleido „Nereikalingų svetimžodžių rinkinį“, kuriame pateikė svetimų žodžių sąrašą, jų sulietuvinimo variantus.

Išleido monografijas „Pomokyklinio ugdymo organizavimas ir administravimas: įžanginiai skaitiniai“ (1980 m.), „Industriniai santykiai: įžanginiai skaitiniai“ (1981 m.), „Lietuva 1991-aisiais“ (1992 m.), „Lituanistikos tyrimai Australijoje“ (2005 m.).

 

Įvertinimai

LDK Gedimino ordino medalis (1995 m.).

Australijos ordino medalis (1991 m.).

Lietuvos mokslo premijos užsienio lietuviams laureatas (2008 m.).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!