Mokslininkai - Prof. dr. Aleksiejus Luchtanas

201
luchtanas

Prof. dr. Aleksiejus Luchtanas

Lietuvos archeologas, Kernavės kultūrinio rezervato Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas, Mokslinės tarybos narys, VU Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas, profesorius.

Lietuvoje pirmiausia žinomas kaip ilgametis Kernavės archeologinių paminklų tyrinėtojas. Tyrinėja brūkšniuotosios keramikos kultūros paminklus, Rytų Lietuvos pilkapius. Pastaraisiais metais susidomėjo nepaliestais Vidurio Azijos paminklais. Per visus savo mokslinės ir pedagoginės veiklos metus yra paskelbęs daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių įvairiuose, tame tarpe užsienio, leidiniuose.

Moksliniai interesai

Pagrindinė mokslinės veiklos sritis – bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus (I tūkstantmetis pr. Kr.) bei ankstyvųjų viduramžių gyvenviečių ir laidojimo paminklų tyrinėjimai. Taip pat nagrinėja viduramžių Lietuvos numizmatikos problemas. Nuo 1979 m. tyrinėja įvairių laikotarpių Kernavės archeologijos paminklų kompleksą. Nuo 1984 m. vadovauja Kernavės archeologinei ekspedicijai. Domisi Centrinės ir Vidurio Azijos archeologija. Tris sezonus su archeologų ekspedicija vykdė projektą Afganistane, Goro provincijoje.

 

Skaitė mokslinius pranešimus įvairiose konferencijose Lietuvoje (2001, 2003, 2005, 2006 m.), Lenkijoje (2002–2005m.), Rusijoje, Baltarusijoje, Švedijoje.

 

Pedagoginė veikla

Vilniaus universiteto studentams skaitė šiuos kursus: „Archeologijos pagrindai“, „Archeologinių tyrinėjimų metodika“, „Lietuvos archeologija“, „Lietuvos piliakalnių ir pilių tyrinėjimai“, „Pabaltijo archeologija“. Šiuo metu skato kursus: „Latvijos archeologija“, „Slavų–rusų archeologija“, „Lauko tyrinėjimų metodika“, „Rytų baltų archeologija“, „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje istorija“. Archeologijos magistrams skaito „Mokslinių tyrimų metodai archeologijoje“ ir „Eksperimentinė archeologija“ kursus. Yra vadovavęs ir šiuo metu vadovauja bakalauriniams, magistro darbams.

 

Narytė

Įvairių paminklosaugos ekspertų komisijų narys, Mokslinės archeologijos komisijos narys, Kultūros vertybių apsaugos departamento Mokslinės tarybos narys. Lietuvos archeologijos draugijos narys, Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narys.

2006 m. tarptautinio projekto „Rutka–Tartak. Wakacyjna wioska baltow“ (rekreacinė baltų gyvenvietė), Lenkija, mokslinis konsultantas. 1999–2003 m. – Kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų komisijos narys muziejininkystės, kultūros paveldo klausimais, 2002 m. – šios komisijos pirmininkas.

2000–2003 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos archeologijos pakomisės narys.

Leidinio „Archaeologia Lituana“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas.

 

Įvertinimas

2005 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!