Mokslininkai - Prof. habil. dr. Gediminas Juzeliūnas

51
juzeliunas

Prof. habil. dr. Gediminas Juzeliūnas

Lietuvos fizikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas. 

Lietuvos fizikas, išplėtojęs poliaritonų metodą spinduliuotės kvantavimui nusakyti ir pritaikęs šį metodą lėtajai šviesai tirti šaltųjų atomų dujose. Tokie profesoriaus darbai sukėlė didelį mokslo bendruomenės susidomėjimą dėl galimo jų pritaikymo kvantinės informacijos saugojimui.

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesoriaus G. Juzeliūno mokslinių interesų sritys: kondensuotųjų medžiagų optika ir spektroskopija, kvantinė optika, eksitonų ir poliaritonų teorija, atomų Bozės ir Einšteino kondensatų, šaltųjų atomų dujų fizika. Pastaruosius kelis metus jis vystė spinduliuotės kvantavimo dielektrinėse aplinkose teoriją, išvystė poliaritonų metodą spinduliuotės kvantavimui aprašyti ir jį pritaikė nagrinėjant elektroninio sužadinimo pernašą tarp aplinkoje esančių atomų ar molekulių.

Neseniai jis modifikavo poliaritonų modelį lėtos šviesos šaltų atomų dujose nagrinėjimui. Lėtos šviesos problematika sukelia didelį mokslinės visuomenės susidomėjimą dėl jos galimų taikymų kvantinės informacijos išsaugojime. Šiuo metu profesorius nagrinėja naujus lėtos šviesos išsaugojimo ir atgaminimo šaltų atomų dujose būdus. Taip pat jis tyrinėja naujus metodus, padedančius sukurti dirbtinį magnetini lauką šaltų atomų dujose – atomų Bose-Eistein’o kondensatuose ir išsigimusiose Fermi dujose.

Šiomis savo mokslinių interesų temomis prof. G. Juzeliūnas jau yra publikavęs per 50 mokslinių publikacijų tarptautiniuose mokslo žurnaluose.

Profesorius dirbo mokslinį darbą Rytų Anglijos universitete Norviče (1992–1994 m.), Ulmo universitete (1997–1998 m., 1999 m., 2000 m.), Oregono universitete (2000–2001 m.).

 

Pedagoginė veikla

Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius. Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, doktorantūros moksliniams projektams.

 

Kitos pareigos

Mokslo žurnalų „Physical Review“, „Physical Review Letters“, taip pat Didžiosios Britanijos fizikos instituto, Lietuvos fizikos žurnalų recenzentas.

Lietuvos fizikų draugijos narys.

Lietuvos mokslininkų sąjungos narys.

Lietuvos humboltiečių klubo narys.

Lietuvos fulbraitiečių klubo narys.

Lietuvos–Britanijos draugijos narys.

 

Įvertinimai 

2007 m. Lietuvos mokslo premija.

2010 m. Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!