Mokslininkai - Dr. Audronė Galvonaitė

264
Audron Galvonait. A. Repio nuotr.

Dr. Audronė Galvonaitė

Lietuvos klimatologė, meteorologė, geografė, fizinių mokslų daktarė, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėja.

Viena pagrindinių klimato ir jo kaitos bei Žemės atmosferos ir joje vykstančių procesų tyrėjų mūsų šalyje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėjai turėtume jaustis dėkingi ne tik už tikslias mūsų šalyje vyraujančių orų prognozes bei išsamius mokslinius darbus ilgalaikės klimato kaitos tematika, bet ir už meteorologijos mokslo populiarinimą Lietuvoje.

 

Audronė Galvonaitė gimė 1949 m. rugsėjo 21 d. Zabelynės kaime, Anykščių rajone. 1967 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo geografės išsilavinimą. Savo karjerą Audronė Galvonaitė pradėjo geografijos mokytojos pareigomis Mickūnų (Anykščių raj.) aštuonmetėje mokykloje, kur ji dirbo 1972–1973 metais, iki kol mokykla buvo pertvarkyta į pradinę ir mokytoja gavo valdžios leidimą imtis mokslinės veiklos. 1973–1992 m. ji dirbo to meto Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto Atmosferos užterštumo tyrimų skyriuje inžiniere, vėliau – ir moksline bendradarbe. Eidama šias pareigas, Audronė Galvonaitė pradėjo kaupti atmosferos užterštumo duomenis ekspedicijose, juos analizuoti, rengti straipsnius ir pranešimus. Ji aktyviai dalyvavo mokslinėse meteorologų ir klimatologų konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, paskelbė per 30 mokslinių darbų atmosferos užterštumo klausimais.

1993 m. Vilniaus universitete ji apsigynė fizinių mokslų daktaro disertaciją „Meteorologinių faktorių įtaka atmosferos užterštumui Lietuvoje“.

1992–1995 m. jau mokslų daktare tapusi dr. A. Galvonaitė dirbo Lietuvos hidrometeorologijos valdybos Regioninių tyrimų ir apskaitos grupės inžiniere, nuo 1995 m. – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos Mokslo ir metodikų skyriaus viršininke. Šiuo metu dr. A. Galvonaitė eina garbingas Lietuvos hidrometeorologų tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėjos pareigas.

 

Mokslinė veikla

Jau kelis dešimtmečius dr. A. Galvonaitė tyrinėja klimatą formuojančius veiksnius, analizuoja klimato ypatumus ir jo kaitą. Pagrindinė daktarės mokslinių interesų sritis – sinoptinė meteorologija. Ji nagrinėjo sinoptinę-klimatologinę atmosferos procesų lietingaisiais laikotarpiais tipizaciją, inversijų ir izotermijų poveikį priežeminiam terminiam laukui, atmosferos ozoną.

Šiomis temomis dr. A. Galvonaitė parengė ir išleido visą eilę mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių bei leidinių: „Su meile – Lietuva: iliustruota knyga apie naujovišką Lietuvą“ (kartu su bendraautoriais parengta knyga 2003 m. buvo išleista ir anglų, vokiečių, prancūzų, rusų bei lenkų kalbomis), „Lietuvos klimato kaita (1991–2003 m.)“ (kartu su Donatu Valiuku, 2005 m.), „Lietuvos klimatas: monografija“ (kartu su Monika Misiūniene, D. Valiuku ir Marija Sigute Buitkuviene, 2007 m.), „Lietuvos klimato atlasas – Climate Atlas of Lithuania“ (leidinio sudarytoja, 2013 m.).

Dirbdama mokslinį darbą, dr. A. Galvonaitė patirties sėmėsi ir užsienyje: stažavosi Prancūzijos meteorologijos tarnyboje bei Danijoje, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Ispanijoje, kur skaitė pranešimą apie pietinius ciklonus (1997 m.).

 

Kita veikla

Lietuvos atstovė ryšiams su Pasauline meteorologijos organizacija (nuo 2003 m.).

Greta savo aktyvios mokslinės veiklos dr. A. Galvonaitė yra kartu ir aktyvi meteorologijos mokslo populiarintoja: ji nuolat dalyvauja radijo laidose, dalijasi moksline informacija interneto žiniasklaidoje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje ji įrengė ir prižiūri meteorologijos istorinę ekspoziciją.

 

Įvertinimai

Dr. A. Galvonaitė nuo 2011 m. yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narė.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!