Mokslininkai - Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

285
Zinkevicius

Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, Vilniaus universiteto profesorius, akademikas, buvęs švietimo ministras.

Žymiausias Lietuvos kalbininkas, daugiausia dėmesio skyręs mūsų kalbos ir tautos praeičiai atskleisti. Daug nuveikė siekiant įtvirtinti lietuvybę Rytų Lietuvoje (Vilniaus krašte). Dialektologijos, istorinės gramatikos ir kalbos istorijos specialistas. 

Nuo 1973 iki 1988 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros, nuo 1988 iki 1991 m. – Baltų filologijos katedros vedėjas. Nuo 1995 iki 1996 m. – Lietuvių kalbos instituto direktorius. Nuo 1996 iki 1998 m. – švietimo ir mokslo ministras, 1998–1999 m. – valstybės konsultantas švietimo ir mokslo klausimais.

Vilniaus universitete mokslininkas dirbo 50 metų. Jis tebėra produktyviausias ir daugiausia cituojamas pokario lietuvių kalbininkas, ir šiandien tebedirbantis mokslinį darbą. Iškiliausias Z. Zinkevičiaus darbas – 6 tomų „Lietuvių kalbos istorija“ su rodyklėmis ir bibliografija (1984–1995 m.), apdovanota Lietuvos Respublikos mokslo premija. Tokios apimties kalbos ir tautos istorijos panoramą turi reta tauta.

Profesoriaus mokslinio darbo sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. Z. Zinkevičius parengė daugiau nei  60  knygų, paskelbė per 1000 straipsnių įvairiomis kalbomis. Brangus Lietuvos kalbotyros mokslo ir visos tautos lobis yra akademiniai Z. Zinkevičiaus veikalai „Lietuvių dialektologija“ (1966 m.), „Lietuvių asmenvardžiai“ (2009 m.) ar jau minėta šešiatomė „Lietuvių kalbos istorija“, bet nepamirštami ir jo nuopelnai lietuvybės skatinimo ir išsaugojimo veikloje Pietryčių Lietuvoje, Vilnijos krašte. 

 

Narystė

Nuo 1982 m. – Švedijos Karališkosios humanitarinių mokslų akademijos (The Royal Academy of Letters, History and Antiquities) narys.

Nuo 1991 m. – Norvegijos mokslų akademijos, nuo 1995 m. – Latvijos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys.

 

Įvertinimas

Latvijos universiteto (1991 m.) ir Vytauto Didžiojo universiteto (1994 m.) garbės daktaras, Herderio premijos (1994 m.) laureatas.

Lietuvos mokslo premija (1995 m.).

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius (1995 m.).

Kazimiero Būgos premija (1995 m.).

Nacionalinė pažangos (mokslo) premija (2007 m.).

2010 m. sausio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo atidaryta paroda „Gyvenimas gimtajai kalbai“, skirta akad. prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus 85-erių metų sukakčiai paminėti. 

Ukmergės rajono garbės pilietis (2012 m.).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!