Mokslininkai - Akad. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

Dabkevicius

Akad. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

Lietuvos fitopatologas, agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, LMA tikrasis narys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius.

Mokslo naujovių skleidėju tituluotas profesorius ilgus metus paskyrė augalų ligas sukeliančių patogenų, pažeidžiančių didelės maistinės ir ūkinės reikšmės augalus, tyrimams ir prevencinių priemonių kūrimui. Jo pastangomis Lietuvos žemės ūkyje buvo įdiegtos augalų apsaugos nuo kenkėjų sistemos, pasiūlyta inovatyvių kovos su patogenais būdų.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesoriaus Z. Dabkevičiaus mokslinių interesų sritys: augalų ligos, jas sukeliantys organizmai, jų plitimo dėsningumai ir kontrolė; fungicidų naudojimo mažinimo galimybės taikant kompiuterizuotas sprendimų priėmimo sistemas; augalų genetiniai ištekliai; atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Profesorius tyrinėja patogeninius augalų mikroorganizmus, kenksmingų medžiagų kaupimąsi augaluose, maisto produktuose ir pašaruose, mikotoksinų kaupimąsi maiste, kuria inovatyvias prevencijos priemones. Vadovavo kompiuterinių sprendimų priėmimo sistemų augalų apsaugoje pritaikymo, išvystymo ir įdiegimo Lietuvos žemės ūkyje projektui, tyrė ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomiką Baltijos regione. Aktyviai dalyvauja biokuro kūrimo iš augalinių medžiagų projektuose.

Šiomis temomis prof. Z. Dabkevičius paskelbė per 200 mokslo darbų anglų, rusų, lietuvių kalbomis, yra 12 mokslinių knygų bei vadovėlių autorius ir bendraautoris.

 

Pedagoginė veikla

Dešimties apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas, kelių dešimčių daktarinių ir habilitacinių procedūrų gynimo tarybų ir komitetų pirmininkas, narys, oponentas.

 

Kitos pareigos

Švedijos Karališkosios žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos užsienio narys.

Žemės ūkio mokslo tarybos narys.

Europos Agronomų sąjungos narys.

Lietuvos fitopatologų draugijos pirmininko pavaduotojas.

Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos prie Aplinkos ministerijos tarybos pirmininkas.

Mokslo žurnalo „Žemdirbystė“ redkolegijos pirmininkas.

Mokslo žurnalų „Žemės ūkio mokslai“, „Research on Crops“ (Indija), „Progress in Plant Protection“ (Lenkija) redkolegijų narys.

Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, mokslinių konferencijų organizacinio komiteto narys.

 

Įvertinimas

2004 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

2007 m. – konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ laureatas (nominacijoje „Mokslo naujovių skleidėjas“).

2008 m. – Lietuvos mokslo premijos laureatas (bendraautoriai I. Brazauskienė, R. Semaškienė) už darbų ciklą „Žemės ūkio augalų grybinių ligų plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas 
(1982–2007 m.).“

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!