Mokslininkai - Akad. prof. habil. dr. Vytautas Juodkazis

175
ManoPortretin3

Akad. prof. habil. dr. Vytautas Juodkazis

Lietuvos mokslininkas geologas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas, visuomeninis konsultantas.

V. Juodkazio moksliniai darbai skirti teoriniams ir praktiniams hidrogeologijos klausimams – Lietuvos ir Baltijos artezinio baseino regioninių hidrogeologinių sąlygų aiškinimui ir kartografavimui. Jis vienas pirmųjų Baltijos šalyse ir buvusioje Sovietų Sąjungoje regioniniams hidrogeologiniams tyrimams pradėjo naudoti matematinio modeliavimo metodus ir kompiuterius. Savo darbuose pagrindė daugelį gamtinių geofiltracinių dėsningumų bei požeminio vandens išteklių formavimosi ir pasiskirstymo ypatybių. 

Nuo 1982 m. – geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras. 1998 m. – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. 1957–1961 m. – Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos vyr. inžinierius ir vyr. hidrogeologas. 1963–1988 m. – Geologijos ir geografijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, mokslinis sekretorius, skyriaus vadovas. Nuo 1985 m. – VU profesorius.

Pagrindiniai moksliniai darbai skirti Baltijos artezinio baseino hidrogeologijai. Pagrindė Baltijos šalių požeminių vandenų eksploatacinių išteklių hidrodinaminių tyrimų kryptį, įvertino Baltijos artezinio baseino gėlo požeminio vandens išteklius, nustatė jo susidarymo dėsningumus, numatė racionalaus naudojimo būdus. V.Juodkazis plačiai bendradarbiauja su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos, Rusijos, Olandijos, Norvegijos, Anglijos, Čekijos, JAV mokslininkais. Aktyviai dalyvauja vykdant kelis tarptautinius projektus bei organizuojant įvairius tarptautinius renginius. Per pastaruosius 5 metus jis kartu su bendraautoriais paskelbė 3 monografijas. Viso V. Juodkazio paskelbtų mokslo darbų sąraše – daugiau kaip 260 pavadinimų, tarp jų 7 monografijos, 7 brošiūros, 6 vadovėliai, 3 mokomosios priemonės Vilniaus universiteto studentams bei 4 Baltijos šalių 1:500 000 mastelio hidrogeologiniai žemėlapiai. Išugdė 11 mokslų daktarų, 3 habil. daktarus.

 

Kita veikla

Lietuvos žurnalo „Geologija“ ir Tarptautinės hidrogeologų asociacijos oficiozo „Hydrogeology Journal“ redakcinių kolegijų narys, ilgą laiką buvo ir žurnalo „Litosfera“ redakcinės kolegijos narys, 1991–2010 m. ėjo Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ atsakingojo redaktoriaus pareigas. 

Lietuvos geologų sąjungos, Lietuvos geologų draugijos, Tarptautinės hidrogeologų asociacijos, Tarptautinės geotermijos asociacijos, Šiaurės šalių hidrologų asociacijos, Amerikos naftos geologų asociacijos narys.

 

Įvertinimas

1984 m. TSRS valstybinė premija už Baltijos geologinių žemėlapių (1:500000 mastelis) komplektą.

1996 m. Lietuvos mokslo premija už kolektyvinę monografiją „Lietuvos geologija“ (hidrogeologijos dalis).

2012 m. Pagėgių krašto garbės piliečio vardas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!