Mokslininkai - Akad. prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis

1351682210PD 1

Akad. prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis

Lietuvos agronomas, augalų fiziologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius, LMA tikrasis narys.

Augalų stebėsenos tyrimų pradininkas Lietuvoje. Augalų fiziologijos bei agronomijos mokslinių tyrimų autoritetas mūsų šalyje. Profesorius sukūrė naują daugiamečių augalų žydėjimo iniciacijos teoriją, paskelbė per 500 mokslinių publikacijų augalų tyrimų temomis.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesoriaus mokslinių interesų sritys: augalų žydėjimo iniciacijos fiziologija, augalų organogenezė ir morfogenezė, ekofiziologija, fotofiziologija, augalų produktyvumo fiziologija, agronomija, augalininkystė, sodininkystė ir daržininkystė.

Šiomis temomis profesorius paskelbė 500 suvirš mokslinių publikacijų, iš kurių net 270 tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose, parašė monografiją, 3 vadovėlius ir mokomąsias knygas, užpatentavo 3 išradimus.

Stažavosi Maskvos Valstybiniame universitete, Olštino žemės ūkio ir technikos akademijoje bei Varmijos ir Mozurijos universitetuose.

Svarbiausi pastarųjų metų profesoriaus vadovaujami projektai:

– VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED (2007–2009 m.);

– LMT Mokslininkų grupių programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija salotų maistinės kokybės gerinimui“ NUTRILED (2010–2011 m.);

– LMT Nacionalinės programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“ KLIMSEGVA (2010–2011 m.).

 

Pedagoginė veikla

Aleksandro Stulginskio universitete dėsto Augalų produktyvumo biologijos modulį doktorantams bei Žemės ūkio augalų biologijos ir Augalų agrobiologinio potencialo modulius magistrantams. Nuo 2001 metų kviečiamas skaityti paskaitas į Lomžos Agrobiznio aukštąją mokyklą (Lenkija).

Dešimties sėkmingai apgintų daktaro disertacijų vadovas. Agronomijos krypties (ASU+LAMMC) bei Ekologijos ir aplinkotyros krypties (VDU+LAMMC+ASU) doktorantūros komitetų narys. Kaip tarybos pirmininkas, narys arba oponentas dalyvavo 52 daktaro disertacijų gynimuose.

 

Kitos pareigos

LMA tikrasis narys.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos valdybos narys.

Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo tarybos narys (1985–1989 m.).

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto tarybos narys (1988–2010 m.).

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) biomedicinos mokslų nuolatinės ekspertų komisijos narys, mokslo strategijos ir valdymo komisijos narys (1999–2007 m.).

VMSF ekspertas (1999–2009 m.).

Aleksandro Stulginskio (Lietuvos žemės ūkio) universiteto senato narys (nuo 2007 m.).

LAMMC mokslo tarybos narys (nuo 2010 m.).

Lietuvos mokslo tarybos narys (nuo 2010 m.).

Tarptautinės programos BIODIVERSA vertinimo komiteto narys (2012 m.).

Mokslinių žurnalų „Folia Horticulturae“, „Sodininkystė ir daržininkystė“, „Žemės ūkio mokslai“, VDU Botanikos sodo mokslo darbai redakcinių kolegijų narys.

 

Įvertinimas

1999–2000 m. – Aukščiausio laipsnio valstybės mokslo stipendija.

2001 m. – LR Žemės ūkio Ministro padėkos raštas.

2008 m. – Lietuvos Respublikos Premjero padėkos raštas (su dovana).

2011 m. – LR Žemės ūkio Ministro padėkos raštas.

2011 m. – LR Švietimo ir mokslo Ministro padėkos raštas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!