Mokslininkai - Akad. prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas

78
1299759099Sapagovas

Akad. prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas

Lietuvos matematikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Skačiavimo metodų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, LMA tikrasis narys.

Skaičiavimo matematikos mokslinių tyrimų pradininkas Lietuvoje. Jo sukurti netiesinių diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo ir matematinio modeliavimo metodai gerai žinomi daugelyje užsienio šalių.

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesoriaus M. Sapagovo mokslinių interesų sritys: diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai bei matematinis modeliavimas. Profesorius ištyrė kvazitiesinių elipsinio tipo lygčių sprendimą baigtinių skirtumų metodu, pagrindė ir išplėtojo minimalaus paviršiaus lygties skaitinius sprendimo metodus, sukūrė diferencialinių lygčių su nelokaliomis sąlygomis tyrimo metodiką bei išplėtojo šių uždavinių sprendimą skaitiniais metodais.

Šiomis temomis prof. M. Sapagovas jau yra paskelbęs apie 140 mokslinių straipsnių šalies ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose, kelių mokslinių ir mokomųjų knygų autorius ar bendraautoris, mokslinius pranešimus skaitė daugelyje tarptautinių konferencijų, pasauliniuose matematikų bei matematinio modeliavimo kongresuose.

 

Pedagoginė veikla

Profesorius daug metų dėsto įvairius šiuolaikinės matematikos kursus Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Klaipėdos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose, yra parengęs 9 mokslo daktarus.

 

Kitos pareigos

Žurnalų „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (nuo 1997 m.) ir „Lietuvos matematikos rinkinys“ (nuo 2005 m.) vyriausiasis redaktorius, mokslo darbų serijos „Iš Lietuvos matematikos istorijos“ vienas redaktorių, daugelio mokslo žurnalų redkolegijų narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys.

 

Įvertinimas

1989 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

1995 m. paskirta Lietuvos mokslo premija.

2002 m. už taikomuosius matematikos darbus  išrinktas tarptautinio konsorciumo ECMI (Europos konsorciumas „Matematika pramonėje“) garbės nariu.

2010 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!