Mokslininkai - Akad. prof. habil. dr. Algimantas Grigelis

178
grigelsi

Akad. prof. habil. dr. Algimantas Grigelis

Lietuvos mokslininkas geologas, mineralogas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, LMA narys emeritas.

Ištyrė Lietuvos ir Kaliningrado srities juros sistemos foraminiferus, jų filogenezę, sukūrė zoninę stratigrafijos schemą, foraminiferų zonų analizės metodiką, jų sistematiką, parengė borealinės paleozoogeografijos srities juros sistemos foraminiferinių zonų koreliaciją, nustatė jų chronostratigrafinę seką. Tyrė ir aprašė Kaliningrado srities juros, kreidos ir paleogeno sistemos gręžinius, įtraukė į šių sistemų stratigrafiją naujų lietuviškų vardų. Tyrė Baltijos jūros prekvartero geologiją, jos sandarą ir raidą. Jo vardu pavadinta viena fosilinių foraminiferų gentis (Grigelis) ir kelios rūšys.

1981 m. apgynė geologijos-mineralogijos mokslų daktaro (dabar – habilituoto gamtos mokslų daktaro) disertaciją. 1994 m. – Lietuvos mokslų akademijos narys-korespondentas. Nuo 1994 m. – VU profesorius. Nuo 1997 m. – Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Geomokslų sekcijos pirmininkas. Nuo 2001 m. – visuomeninis mokslo darbuotojas (pensijoje).

 

Mokslinės veikla

1960–1999 m. atliko ekspedicijas į Latviją, Estiją, Lenkiją, Ukrainą, Centrinę Rusiją, Pečiorą, Kaukazą, subpoliarinį Uralą, Taimyrą (Šiaurės Sibire), Krymą, Čekiją, Moldovą, Daniją, Švediją. Dirbo mokslinį darbą: 1986–1989 m. Damaske, (Sirijos Geologijos ir mineralinių resursų ministerija), 1990–1991 m. Dartmute, (Kanados Bedfordo okeanologijos institutas), 1994–1998 m. Stokholme, (Švedijos gamtos istorijos muziejus).

Parašė 22 knygas, iš jų 9 autorinės monografijos, 450 kitų mokslo darbų. 

 

Narystė

Nuo 1990 m. – Lietuvos geologų sąjungos narys.

Nuo 1992 m. – Lietuvos nacionalinio geologų komiteto pirmininkas.

Nuo 1993 m. – tarptautinio metraščio „Baltica“ atsakingasis redaktorius ir leidėjas.

Nuo 1993 m. – Europos paleontologų asociacijos narys. 

Nuo 1995 m. – Švedijos geologų sąjungos narys

1969–1993 m. – Pabaltijo stratigrafijos komisijos, 1993–1994 m. – Baltijos stratigrafijos asociacijos pirmininkas.

Tarptautinių geologų kongresų dalyvis: 1968 m. – Praha; 1984 m. – Maskva; 1996 m. – Pekinas; 2000 m. – Rio de Žaneiras; 2004 m. – Florencija.

 

Įvertinimas

1965 m. LSSR AT Prezidiumo garbės raštas.

1973 m. Lenkijos valstybinio geologijos instituto Karolio Bohdanovičiaus medalis.

1979 m. SSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medalis.

1984 m. SSRS valstybinė mokslo ir technikos premija (su kitais) už Pabaltijo regiono geologinius žemėlapius ir monografiją.

1988 m. Maskvos gamtos tyrėjų draugijos garbės diplomas.

1996 m. Lietuvos mokslo premija už monografiją „Lietuvos geologija“.

2001 m. Lietuvos mokslų akademijos akademiko Juozo Dalinkevičiaus vardinė premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!