Menininkai - Vytautas Juozapaitis

144
VytautasJuozapaitis3

Vytautas Juozapaitis

Lietuvos kompozitorius, dirigentas.

Vytauto Juozapaičio kūryboje galima išskirti dvi skirtingas kryptis. Pirmoji – tai tradicinė profesionaliems atlikėjams skirta kūryba (sonatos, kvartetai, simfonijos ir kt.). Antroji kryptis – mėgėjams skirta muzika (dainos, liaudies dainų harmonizacijos, šokiai, instrumentinė muzika liaudies ansambliams ir kt.), tampriai susijusi su kompozitoriaus kaip liaudies ansamblių „Armonika“ ir „Laduto“ įkūrėjo ir vadovo kūrybine ir koncertine veikla. Vytauto Juozapaičio kūryba yra stilistiškai vieninga, daugelis jo ciklų paremti monoteminiais principais, gausiai naudojama polifoninė technika, vokaliniuose cikluose kompozitorius pasireiškia kaip subtilus dramaturgas.

1969 m. rudenį V. Juozapaitis įkūrė Lietuvos radijo ir televizijos instrumentinį-vokalinį ansamblį „Armonika“ ir iki 1978 m. jai kūrybingai vadovavo (pats ansamblyje grojo armonika). Su ansambliu daug koncertavo Lietuvoje, taip pat Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vokietijoje. Su vokaliniais ansambliais ir solistais „Armonika“ padarė daug fondinių įrašų Lietuvos radijui, išleido tris plokšteles. Įrašų ir koncertų programose dominavo paties vadovo sukomponuoti įvairūs kūriniai.

Prasidėjus Atgimimui, iš LSSR konservatorijos pedagogų ir kitų miesto atlikėjų subūrė naują vokalinį-instrumentinį ansamblį „Laduto“. Su juo irgi daug koncertavo Lietuvoje, taip pat Vokietijoje ir Estijoje. Su įvairiais atlikėjais nuolat koncertuoja savo šalyje, koncertavo Lenkijoje – Seinų ir Punsko lietuviams.

V. Juozapaitis sukūrė daug instrumentinių ir vokalinių kūrinių. Tai 5 simfonijos, 7 styginių kvartetai, sonatos ir koncertai įvairiems instrumentams, kūriniai pučiamųjų ir liaudies instrumentų orkestrams bei ansambliams, kompozicijos atskiriems instrumentams, muzika vaikams. Kompozitorius sukūrė nemažai solo ir choro dainų, oratorijų, operą „Čičinskas“. Parengė ir išleido Antano Baranausko kūrybos rinktinę „Artojų giesmės šventos“ (1995 m.), sukomponavo Martyno Mažvydo 1547 m. išleistoje pirmojoje lietuviškoje knygoje „CATECHISMUSA prasty szadei“ paskelbtas melodijas „PRADESTYSE giesmės šventos“. Pirmą kartą šios giesmės atliktos 1996 m. birželio 23 d. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, o 1997 m. išleista ir audiokasetė.

2012 m. kompozitorius Vytautas Juozapaitis dešimties Mažvydo Katekizme esančių giesmių (10 Dievo prisakymų) pagrindu sukūrė didingą oratoriją „Mažvydas“ – penkiems solistams, dviems mišriems chorams, vargonams, varpams, kanklių orkestrui bei pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų grupei.

V. Juozapaitis dirba ir visuomeninį darbą. Padeda organizuoti dainų šventes ir kitus kultūrinius renginius.

 

Įvertinimas

1986 m. kompozitoriui suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas, jis apdovanotas Stasio Šimkaus, Jono Švedo, Juozo Naujalio ir kitokiomis premijomis.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!