Menininkai - Stasys Povilaitis (jaunesnysis)

147
StasysPovilaitisjaunesnysis

Stasys Povilaitis (jaunesnysis)

Dailininkas grafikas, karikatūristas, portretistas, fantastas. 

Stasys Povilaitis – pirmasis ir vienintelis Lietuvos dailininkas, ėmęsis mokslinės fantastikos ir išplėtojęs šią tematiką dailėje. Jis laikomas dailininku optimistu, savo darbuose išlaikančiu romantinę kryptį. Stasio grafikoje, piešiniuose ir iliustracijose daug tikėjimo, optimizmo, dvasios, erdvės, giedros, šviesos ir šilumos. Jo kosmosas nėra šaltas ir be gyvybės, o žydintis, žaliuojantis, kaip žemės gamta. Menininko grafikos darbai atspausti iškilaus cinko, arba autocinkografijos, technika, kurią pats ir sukūrė . S. Povilaitis dalyvavo daugelyje tautodailininkų ir dailininkų fantastų parodų Europoje, Azijoje, JAV, surengė apie 30 asmeninių parodų. 

Geriausius savo grafikos darbus Stasys Povilaitis buvo pateikęs į 3 tarptautinius mokslinės fantastinės dailės konkursus, už kuriuos 2 kartus buvo premijuotas. 1976 m. S. Povilaitis tapo vieninteliu lietuviu, surengusiu parodą TSRS kosmonautų ruošimo centre Žvaigždžių miestelyje. S. Povilaičio grafikos darbai, iliustracijos, piešiniai, karikatūros, portretai, šaržai buvo spausdinti daugelyje Lietuvos ir užsienio laikraščių, žurnalų, knygų. Be dailės darbų, S. Povilaitis rašo į Lietuvos spaudą dailės, psichologijos, kultūros mokslo, sveikos gyvensenos, kelionių, sporto, religijotyros, etnologijos ir kitomis temomis, kuria eilėraščius, dainas. Kai kurioms iš dainų pritaiko melodijas ir pats jas atlieka. Dailininkas beveik penkerius metus pas profesionalius solistus mokėsi dainavimo meno, užrašė daug pokalbių su pagyvenusiais žmonėmis kraštotyros tema – apie prieškario Lietuvą, karus, tremtį, pokarį, carizmą, emigraciją ir pan.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!