Menininkai - Eglė Gabrėnaitė

782
gabrenaite

Eglė Gabrėnaitė

Lietuvos teatro ir kino aktorė.

Eglė Gabrėnaitė yra iš tų aktorių, kurie visada ryškiai spindi lietuviško teatro padangėje. Net meniniu požiūriu silpnesni pastatymai, kuriuose ji vaidina, įgyja gylio arba nebanalios žaismės dėl išskirtinio talento ir asmenybės charizmos. Negali nesižavėti aristokratiška E. Gabrėnaitės prigimtimi ir laikysena, pagarba profesijai, negerbti kūrybinio principingumo ir idealizmo, tokio reto šiandien tarp teatro žmonių.

Baigusi studijas beveik du dešimtmečius dirbo Valstybiniame akademiniame dramos teatre. Nuo 1990 m. – Vilniaus mažojo teatro aktorė. Arti 60 vaidmenų teatre ir kine suvaidinusi aktorė yra daugkartinė įvairių teatro festivalių laureatė. Nuo 1992 m. E. Gabrėnaitė dirba Vilniaus kolegijoje, penkerius metus dalyvauja Muzikos ir teatro akademijos stojamųjų egzaminų komisijoje.


Įvertinimas

1983 m. – LTSR nusipelniusi artistė.

1986 m. – prizas simpatiškiausiam aktoriui II-jame Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams" už vaidmenį LNDT spektaklyje A. Gelman „Akis į akį su visais“, rež. I. Bučienė.

1992 m. – prizas už geriausią moters vaidmenį VIII-jame Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje A. Čechovo „Vyšnių sodas“, rež. R. Tuminas.

2009 m. – prizas už geriausią moters vaidmenį XXV-jame Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ už Dorisės vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje I. Menchell „Kapinių klubas“ (kartu su N. Narmontaite ir E. Piškinaite), rež. A. Latėnas.

2010 m. – Metų Moters nominacija už gyvenimo nuopelnus: statulėlė „Sidabrinė lelija“ už neįtikėtiną atsidavimą aktoriaus profesijai ir pastangas išugdyti talentingus scenos meistrus.

2010 m. – prizas už geriausią moters vaidmenį XXVI-jame Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ už Violetos Veston vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje T. Letts „Vestonai“.

2010 m. – Auksinis scenos kryžius Nepagrindinio vaidmens atlikėjos kategorijoje už Moters vaidmenį LNDT spektaklyje „Pasaulio gerintojas“, rež. V. Masalskis.

2010 m. – laureatės vardas (išrinkta publikos) festivalyje „Lietuvos teatrų pavasaris Kaunas 2010“ už geriausią moters vaidmenį – Violetos Veston vaidmenį VVMT spektaklyje Tracy Lettso „Vestonai“, rež. V. Malinauskas.

2011 m. – LDK Gedimino ordino Riterio kryžius.

2011 m. – Valstybinio Vilniaus mažojo teatro ordinas.

2012 m. – laureatės vardas (išrinkta publikos) festivalyje „Lietuvos teatrų pavasaris Kaunas 2012“ už geriausią moters vaidmenį didžiojoje scenoje – Motinos (Vasos Železnovos) vaidmenį VVMT spektaklyje M. Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“, rež. Kirilas Glušajevas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!