Menininkai - Doc. Povilas Gaidys

226
gaidys

Doc. Povilas Gaidys

Klaipėdos dramos teatro meno vadovas, režisierius, aktorius.

P. Gaidys jau penkiasdešimt metų susiejęs savo gyvenimą su Klaipėda ir miesto kultūra. Jo dėka suformuotas brandus teatro repertuaras, kuris išugdė gausų teatro žiūrovų būrį bei skatino klaipėdiečių tautinę savimonę. Jo išugdyti scenos meistrai garsina Klaipėdos miestą puikiais kūrybiniais darbais, akademinis jaunimas Klaipėdos universiteto Menų fakultete perima režisieriaus patirtį ir amžinų vertybių sampratą. Režisūroje kūrėjas derina komizmą ir dramatizmą, naudoja įvairias raiškos priemones – šokį, dainą, improvizacinius etiudus.

1958 m. baigė aktorinio meistriškumo studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, 1963 m. – režisūrą A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje. 1963 m. buvo paskirtas Klaipėdos dramos teatro vyriausiuoju režisieriumi, ėjo šias pareigas 35 metus. 1998 m. buvo paskirtas teatro vadovu, nuo 2001 m. – teatro meno vadovas.

Per 50 kūrybos metų P. Gaidys režisavo beveik aštuoniasdešimt pastatymų, išgarsėjo kaip komedijos meistras, o vyresnioji karta dar prisimena ir jo vieną iškiliausių darbų – Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos „Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“ pastatymą. Po vieną spektaklį yra sukūręs Vilniaus valstybiniame operos ir baleto teatre, Šiaulių dramos teatre, Valstybiniame jaunimo teatre, Sankt-Peterburge, Jungtinėse Amerikos Valstijose Čikagos lietuvių teatre. Sukūrė apie 20 vaidmenų kine – vaidino R. Vabalo, M. Giedrio, A. Aramino, A. Žebriūno, A. Puipos, kitų režisierių juostose.

Lietuvos teatro istorijoje tėra tik du žmonės, visą savo gyvenimą pašventę vienam teatrui ir vienam miestui. Tai legendinis Panevėžio dramos teatro režisierius Juozas Miltinis ir Klaipėdos dramos teatro meno vadovas bei režisierius Povilas Gaidys. P. Gaidžio režisuotose spektakliuose tarp daugelio kitų bruožų, teatrologės I. Aleksaitės pastebėjimu, ryškus „mokėjimas kurti charakterius. Juose visuomet slypi neabejotinas grotesko elementas, stiprus satyrinis užaštrinimas. Personažas apsivelka groteskine spalvinga forma lyg permatomu šydu, ir per jos spalvotą prizmę žaižaruoja visa psichologinių jausmų gama“.

 

Pedagoginė veikla

Nuo 1971 m. P. Gaidys dėstė režisūros pagrindus Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Šiuo metu dėsto Klaipėdos universiteto Menų fakultete bei yra šios aukštosios mokyklos docentas. Paruošė teatrui dvi aktorių laidas (1980 m. ir 1996 m.), ruošia trečiąją. Tarp jo mokinių tokie žinomi aktoriai, kaip Nelė Savičenko, Valentinas Klimas, Liubomiras Laucevičius ir kt.

 

Įvertinimas

1972 m. LSSR nusipelnęs meno veikėjas.

1979 m. LSSR valstybinė premija.

2002 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.

2005 m. Klaipėdos miesto kultūros magistras.

2010 m. už nuopelnus teatro menui apdovanotas Klaipėdos „Padėkos kauke“.

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!