Naujienos

Su Valstybės diena!

06/07/2013
Vasario 16 oji Lietuvos valstybes atkurimo diena.preview

Valstybės dienos proga projekto „Yra šalis“ kūrybinė grupė sveikina visos Lietuvos gyventojus, po visą pasaulį išsibarsčiusius tautiečius ir visus kitus žmones, neabejingus mūsų šaliai ir jos puoselėjamoms vertybėms!


1251 metais Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis kunigaikštis ir būsimasis karalius Mindaugas padėjo tvirtus pamatus Lietuvos valstybės tarptautiniam pripažinimui Europoje. Tačiau po poros metų įvykęs kunigaikščio Mindaugo karūnavimas buvo dar reikšmingesnis pasiekimas Lietuvai. Priimdamas iš popiežiaus karūną, Mindaugas pripažino save jo globotiniu ir kartu su šiuo ideologiniu pagrindu apsaugojo savo žemes. Tai buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas, nes iš karto po to popiežius įkūrė tiesiogiai Šventajam Sostui pavaldžią Lietuvos vyskupiją, o pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas net išrūpino teisę įsteigti aukštąją mokyklą. Taigi dar viduramžiais Lietuvai buvo atsivėrusi galimybė integruotis į krikščioniškąją Europos kultūrą, kartu sparčiai plėtojantis ir pačiai valstybei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adomo Varno (1879-1979) istorinė drobė „Mindaugo karūnavimas“

Ilgą laiką nebuvo žinoma, kurią liepos mėnesio dieną karūnavimas įvyko, tačiau Lietuvos istorikas Edvardas Gudavičius ją nustatė atsižvelgdamas į tuometinį keliavimo greitį nuo Lietuvos iki Italijos (istorijos šaltiniuose yra žinoma tik data, kada popiežiaus pasiuntinys po karūnacijos grįžo į Romą), taigi tokia kelionė tuomet trukdavusi apie 5 savaites.

Mindaugo karūnavimo, kaip Lietuvos valstybės pripažinimo Europoje, diena jau buvo minima neprikausomoje Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją. Praėjęs penkiasdešimtmetis, kai visa, kas tautiška, kas žadina patriotinius jausmus, jos istorinę atmintį, buvo visokiais būdais persekiojama ir slopinama, Mindaugo karūnavimo prisiminimą išblukino. Tačiau 1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente. Nuo to laiko Valstybės diena, primenanti didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžes valstybingumo tradicijas, liepos 6-tąją iškilmingai minima visuose Lietuvos miestuose.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!